Nyheter

Trollhättan saknar en tydlig politik för integration

Fahime (2)

TTELA har under den senaste tiden i ett antal artiklar tagit upp problemet med den omfattande segregationen i Trollhättan. Det är ett lovvärt initiativ. Den kritik som har framförts handlar om att integrationsarbetet har förts alltför mycket i olika kortsiktiga projekt som inte implementerats i den befintliga verksamheten även om de varit lyckade. Samordningen inom kommunen har brustit och man har bara ”skrapat på ytan”.

Under den tid som jag varit politiskt aktiv i Trollhättan har jag också många gånger framfört kritik mot den förda integrationspolitiken. Att Trollhättan fortfarande är en av de mest segregerade städerna i Sverige beror på en felaktigt förd politik under många år av den socialdemokratiska kommunledningen.

Bristerna kommer till tydligt uttryck i den intervju som kommunalrådet Monica Hansson (S) ger i TTELA den 12/7. Hon säger att det pågår jättemycket arbete med de här frågorna. Hon menar också att jobb är den främsta vägen till integration och att det egentligen inte spelar någon roll från vilket land den arbetssökande kommer.

Monica Hansson tror också att mer pengar kommer att anslås från den sociala investeringsfonden, eftersom pengarna betalas ut bara om nämnderna samarbetar. Men detta sker inte per automatik. Risken är att mindre pengar kommer att anslås eftersom kraven blir tuffare.

Monica Hansson har en väldigt statisk syn på integrationspolitik. Självklart är jobb viktigt för integrationen, men frågan är hur en chaufför från Syrien ska få jobb här i Sverige utan att behöva vänta i sju år.

Att Monica Hansson tycker det är svårt att ge en kort sammanfattning av vilka målen är med integrationspolitiken tyder på att hon antingen är oengagerad eller saknar kunskap inom området.

Vi i Vänsterpartiet i Trollhättan anser att vägen till integration kräver en mer genomgripande analys än den som Monica Hansson ger i TTELA. Självklart spelar det roll att en arbetssökande kommer från ett annat land. Det kräver en helt annan hantering än om det är en svensk. Grundläggande svenskundervisning måste sättas in tidigt eftersom språket är den enskilt viktigaste faktorn för vidare studier och arbete.

Samla inte alla invandrare på Kronogården och Lextorp. Bostadspolitiken har under många år varit under all kritik. Skapa ”riktiga” praktikplatser även ute i svenska miljöer, alla kan inte börja på Returen eller Kronans café. Skapa mötesplatser där svenskar och invandrare kan mötas. Då skulle vi få en mer integrerad stad.

Fahimeh Nordborg

Gruppledare för V i Trollhättan

 

Dela den här sidan:

Kopiera länk