Nyheter

Ökat utanförskap med alliansens politik

Alliansen gick till val 2006 med ett löfte om att minska det s.k. utanförskapet. valkomp DC5EDDVisserligen har antalet förtidspensionärer och långtidssjukskrivna minskat något under alliansens tid vid makten, men de allra flesta av dessa har helt enkelt flyttats över från Försäkringskassan till Arbetsförmedlingen, vilket ökningen av långtidsarbetslösheten är ett tecken på. De långtidsarbetslösas andel av totala antalet arbetslösa har vuxit från 27 till 33 procent mellan 2007 och 2013.

Alliansen gick till val 2006 med ett löfte om att minska det s.k. utanförskapet. Visserligen har antalet förtidspensionärer och långtidssjukskrivna minskat något under alliansens tid vid makten, men de allra flesta av dessa har helt enkelt flyttats över från Försäkringskassan till Arbetsförmedlingen, vilket ökningen av långtidsarbetslösheten är ett tecken på. De långtidsarbetslösas andel av totala antalet arbetslösa har vuxit från 27 till 33 procent mellan 2007 och 2013.

Om man ser till arbetslösheten totalt så har den heller inte minskat utan ökat från 8,1 % i april 2006 till 8,7 % i april 2014. Det betyder att ca. 50.000 fler är arbetslösa idag än vid tiden för alliansregeringens tillträde. Ungdomsarbetslösheten har under samma period ökat från 116.000 år 2007 till 155.000 år 2013, d.v.s. en ökning med 39.000. Trots sänkt arbetsgivaravgift för unga och sänkt krogmoms har alltså ungdomsarbetslösheten ökat och därmed också utanförskapet för dessa grupper. Dessa reformer har heller inte varit gratis. Varje nytt restaurangjobb beräknas ha kostat 1,4 milj. kronor.

Men det verkliga utanförskapet, eller det dolda utanförskapet som jag vill kalla det, är det ingen som talar om. Då tänker jag bl.a. på alla de som har otrygga visstids- eller timanställningar. Dessa räknas visserligen som sysselsatta, men jobbkvaliteten är under all kritik. Hur är det möjligt att företag efter företag kan säga upp alla anställda för att därefter återanställa dem på timme i ett bemanningsföretag? Vart tog lagen om anställningsskydd vägen, jag bara undrar?

Ett annat dolt utanförskap är också alla de människor i framför allt storstäderna som tvingas bo i andra- eller tredje hand år efter år utan att kunna få en ordnad tillvaro. I Stockholm är det bara 44 procent av de unga mellan 20 och 27 år som har en egen bostad och den genomsnittliga kötiden är nästan åtta år. Även högutbildade drar sig för att söka sig till storstadsregionerna eftersom de anser det omöjligt att få en bostad.

Vi har en skola i förfall där kunskaperna sjunker mest i hela OECD och där allt fler inte når upp till minimikraven. Varje år lämnar 12,4 procent av alla niondeklassare, ungefär 12 000 elever, grundskolan utan att ha behörighet till gymnasiet. Vad är det som möter en sådan elev om inte utanförskap? En skola där likvärdigheten är satt på undantag gör att socio-ekonomiskt utsatta barn får allt svårare att delta. Skolan har blivit en arena där utanförskapet under alliansens tid vid makten hela tiden förstärkts.

 

F ahimeh Nordborg

Gruppledare för V i Trollhättan

Dela den här sidan:

Kopiera länk