Nyheter

Använda El-cyklar inom hemtjänsten

Pressmeddelande från Vänsterpartiet Trollhättan

Idag tas beslut om att bifalla Vänsterpartiets motion om att införa elcyklar inom äldreomsorgen.

– Med elcyklar i hemvården kommer medarbetarnas krafter gå till dem de är ämnade, nämligen de äldre. Det är en investering i en bättre vård om våra gamla, säger Fahimeh Nordborg(V).

Omsorgsnämnden har redan beslutat och kommunfullmäktige   tar idag beslut om att bifalla Vänsterpartiets motion om att införa elcyklar i äldreomsorgen. En enhet inom hemtjänsten kommer att utrustas med cyklar, sedan ska projektet utvärderas.

– Detta är väldigt lyckat ur miljösynpunkt. Både trängsel på gatorna och kostnaden för transport minskar avsevärt. Dessutom kan användandet av elcykel istället för bil bidra till bättre hälsa och på sikt minska sjukfrånvaron, säger Fahimeh Nordborg (V).

Införandet av elcyklar betyder också att kravet på att ha körkort inom hemtjänsten minskar, vilket öppnar för möjligheten att fler kan söka jobb inom äldrevården.

Fler kvinnor är män arbetar inom hemtjänsten. Investeringar i äldreomsorgen är därför investeringar för jämställdhet och minskade klyftor.

– På mansdominerade arbetsplatser är hjälpmedel vanliga, och arbetsmiljön är ofta bättre än i de yrken där det är flest kvinnor. Det är dags att vi lyfter kvinnorna nu, säger Fahimeh Nordborg, gruppledare och kommunalråd. (V).

  1. […] sak under kvällen var att vi i vänstern fick igenom en av våra motioner gällande ”elcycklar inom äldreomsorgen”. Dan hade redan på KS deklarerat att han minsann pratat med Kommunal och de ville inte ha […]

Skriv en kommentar