Nyheter

Mitt första majtal

Här kan ni läsa mitt tal:

Kamrater, 1:maj firare och trollhätteborfahimeh 1-a maj

Kamrater, 1:maj firare och trollhättebor

När vi stod här på 1 maj för ett år sedan leddes vårt land av regeringen Reinfeldt. En regering som i åtta år varit ledande i Europa när det gäller stora skattesänkningar och att överlämna skattefinansierade verksamheter inom vård, skola och omsorg till privata vinstintressen.

När högern har makten lämnar den efter sig ett spår som inte kan undvikas eller ignoreras. Den skapar ojämlikhet  som växer likt en cancercell  bit för bit och sprider sig genom samhällskroppen, från artärernas blodomlopp ända upp till nervsystemets centrala mittpunkt.

Genom att sänka skatter, rusta ned den allmänna välfärden och skapa ett låglöneproletariat har borgarna gött ett monster som slår och sparkar vad den än kommer åt. Och när monstret riktar sina rallarsvingar så kan vi vara säkra på att stryket sker nedåt, åt dem som befinner sig längst ned i klassamhällets bottenlösa pyramid. Då sparkas tiggaren på gatan som flytt från fattigdom och förnedring, inte riskkapitalisten vars börshandel störtar hela länder ned i fördärvet.

Den mäktige kommer undan medan den svage drar nitlotten.

När ilskan vägras ventileras uppåt kommer en annan kraft med öppna armar och skyller allt på ett politiskt etablissemang som ljuger, fifflar och favoriserar en påstådd massinvandring som äter svenskarna ur boet.

De här kraften är Sverigedemokraterna, det parti som föddes ur den rasistiska vit-maktsmiljön under det mörka 1980-talet när extremhögern började vädra morgonluft – och gör så än idag över Europa.

Med sina enkla lösningar på de problem som högerpolitiken har skapat försöker rasisterna framstå att konflikten handlar om hur många invandrare Sverige har råd med, vilken kultur som är önskvärd eller om lågbetalda polacker stjäl jobben från svenskarna.

Kamrater – vi vet att rasisterna har fel. Det var inte flyktingarna från krigets Irak som orsakade finanskrisen. Det är inte muslimerna som är orsaken till den lönedumpning som pågår på den svenska arbetsmarknaden och det är inte romernas fel att politiker beslutar om att försämra anställningstryggheten och skära ned i äldreomsorgen bland kommuner och landsting.

Orättvisorna är klassproblem, inte rasproblem. Det är konsekvensen av en misslyckad nyliberal politik och ett lika misslyckat ekonomiskt system som sett sina bättre dagar för länge sen.

Resultatet av 8-års högerpolitik är Klyftorna i samhället, den höga arbetslösheten och det sjunkande skolresultatet och värst av allt är rasisternas frammarsch på vår demokratiska arena.

Kamrater

Nu ser det politiska landskapet annorlunda ut. Regeringen Reinfeldt har fått lämna ifrån sig makten och tack vare oss finns det nu en överenskommelse om att ta bort vinstintresset ur välfärden.

Det var så klart en besvikelse att Vänsterpartiet inte fick vara med och bilda en riktig rödgrön regering efter valet. Vi vill regera landet och vi vill genomföra våra förslag. S- och Mp-regeringen är dock beroende av Vänsterpartiet för att få igenom sin budget.

Denna parlamentariska situation ger Vänsterpartiet unika möjligheter de kommande åren. Vi har börjat med att genomföra flera av våra vallöften som handlar om att skapa en välfärd att lita på och att minska inkomstskillnaderna mellan kvinnor och män. En rödgrön politik kan regeringen inte genomföra i samarbete med borgerliga partier, bara med Vänsterpartiet. Vi kommer konsekvent att peka på hur vi gör skillnad och vilka förslag som kommer från oss.

Vänsterpartiet styr i många regioner/landsting och i fler än 100 kommuner. Genom att genomföra vänsterpolitik i praktiken visar vi att vår politik fungerar och att vi är ett parti som förtjänar väljarnas förtroende.  Vi är aldrig ett passivt stödparti. Vårt inflytande bygger på att vi alltid lägger fram och utvecklar vår egen politik, och vi samarbetar när vi kan driva politiken åt rätt håll.

Vänsterpartiet har gjort skillnad och vänsterpartiet kommer att fortsätta göra skillnad.

Kamrater och Trollhättebor

Vi vänsterpartister får ofta höra att vi är drömmare, att vi sitter i våra lokaler och skissar på idéer som vi aldrig kan genomföra. Trots fördomarna har vänsterpartiet visat att förändring är möjlig. I Kiruna har vänstern nyligen fått igenom kravet att erbjuda rätt till heltid inom hela kommunen.

I Östergötland har partiet drivit på beslutet att erbjuda gratis glasögon till alla barn och ungdomar i hela landstinget. I Göteborg pågår ett försök med 6-timmars arbetsdag på utvalda äldreboenden efter många års kamp från vänsterpartiets håll, något som har blivit uppmärksammat i massmedia världen över.

I Stockholm kämpar vänstern febrilt mot den kommande chockhöjningen av biljettavgifterna i kollektivtrafiken som den borgerliga ledningen inom Stockholms Lokaltrafik planerar att genomföra under året.

I Trollhättan har vi nu gemensamt med s och mp fått igenom rätten till heltid, I vår Mål och resursplan har vi nu infört en omvärldsbevakning för att ev införa 6-timmarsarbetsdag i någon verksamhet inom omsorgerna.

Vi ska se över skolorganisationen för att säkerställa att resurserna hamnar hos våra elever och skapar en bra arbetsmiljö för våra elever och lärare.

Överallt där vänsterpartiet befinner sig markerar vi vår närvaro och är med och sätter agendan för hur landet ska se ut.

Vårt alternativ är ett samhälle med gemensamma lösningar, rättvisa och framsynt demokratisk styrning. Där jobben är trygga, där kvinnor och män är jämställda och där omtanke och medmänsklighet, inte girighet, är drivkraften i samhällsutvecklingen. Kort sagt ett samhälle där det finns mycket som inte är till salu.

Vår gemensamma välfärd är inte till salu, arbetsrätten är inte till salu och våra barns framtid är inte till salu. Detta är vårt tydliga budskap till det svenska folket.

Det är sant kamrater. Vänsterpartiet gör skillnad, i kommun och landsting och hela Sverige och det största avtrycket från vänsterns sida kan beskådas i vårbudgeten som regeringen nyligen lade fram. Några av dem är:

5000 fler undersköterskor i äldreomsorgen,

mer pengar till förlossningsvården,

gratis medicin för alla barn

mer stöd till kvinnojourer.

Glasögonsbidrag till alla barn

höjt underhållsstöd för ensamstående föräldrar.

höjda ersättningar i a-kassan och sjukförsäkringen

Och dessa är tydliga feministiska och rättvisa reformer, som vänsterpartiet är med och genomför trots att vi inte fick sitta med regeringen.

Det är för första gången på många år har låginkomsttagare blivit ”vinnare” på budgeten som kvällspressen gärna ropar ut på löpsedlarna. Det är sannerligen ett litet hopp för framtiden.

Första majdeltagare

Överallt i landet behöver det byggas, lappas och lagas av det som högern rivit ned, förstört och slängt åt vargarna. Hundratusentals nya bostäder måste byggas för att lösa den akuta bostadsbristen, hundratusentals människor måste sättas i arbete eller utbildas för att lösa pensionsavgångarna i välfärden, järnvägarna måste kraftigt rustas upp och skolsystemet göras fritt från riskkapitalister så att vi slipper fler skandaler där skolor kan läggas ned av ägare som hellre ser vinsten än eleven.

Det behövs en energirevolution för att frigöra oss från oljeberoendet och möta ett klimat i gungning, det behövs bygga vindkraftverk, solpaneler, biovärme och en massa annat för att möta framtiden för kommande generationer. För vi har ett enormt ansvar för våra barn och barnbarn.

Givetvis kommer av ordning frågan, var pengarna ska tas för dessa investeringar. Svaret är enkelt: De senaste femton åren har Sverige gjort ett nettoöverskott i de statliga finanserna på nästan 800 miljarder kronor.

Nyligen släppte LO-ekonomen Per Olof Edin en rapport där han föreslår att staten satsar 200 miljarder kronor på offentlig sektor för att bekämpa arbetslösheten och göra om landet i sin helhet.

Summan är så pass stor att statens kassakista kommer gå back de kommande tjugo åren för detta jätteprojekt. Det är investeringar som samhället måste få göra för att kunna föras in i framtiden, kosta vad det kosta vill.

Det finns pengar att bygga om landet men då måste de tas där de finns och fördelas där det behövs.

Kamrater

Sverige behöver en feministisk ekonomisk politik. Stefan Löfven den nuvarande Statsministern deklarerade redan i regeringsförklaringen att vi nu har fått en feministisk regering. Det är bra, men för att kunna göra verklig skillnad kommer regeringen att behöva vänsterns hjälp. Den hjälpen ger vi i Vänsterpartiet gärna, förutsatt att de feministiska löftena också är menade att omvandlas till praktisk politik.

Kära första majfirare

Vårt arbete för rättvisa och mot girighet slutar inte vid Sveriges gränser. Vi vill att Sverige ska vara en självständig röst för rättvisa, jämställdhet och nedrustning av vapenhandel i världen. Sverige ska vara militärt alliansfritt. Vår utrikespolitik grundar sig i solidaritet, de som känner fattigdomen och förtrycket i sin vardag ska känna att de har en allierad.

Sverige ska föra en feministisk utrikespolitik. Arbetet för kvinnors säkerhet, möjligheter till utbildning och försörjning samt rätt till hälsa och sin egen kropp ska vara hörnstenar i Sveriges internationella arbete.

Minst 50% av biståndsbudgeten ska gå till kvinnor och minst 10% av biståndet ska öronmärkas för sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter.

Rätten till skydd undan förföljelse är en individuell mänsklig rättighet och den får aldrig tillåtas påverkas av konjunktur eller arbetskraftsbehov. Sverige ska föra en human och generös flyktingpolitik. Lagliga vägar att söka asyl måste upprättas. Även den som riskerar förföljelse på grund av kön, sexuell läggning, könsuttryck eller könsidentitet ska ges flyktingstatus i Sverige och bemötandet av hbtq-personer i asylprocessen ska förbättras. Sveriges internationella åtaganden innebär också krav på ett värdigt och rättssäkert flyktingmottagande.

Av femtio miljoner människor på flykt kom 1% till Europa förra året. Det motsvarar en promille av EU:s befolkning. Av dessa fick 33 500 asyl i Sverige.

Den fruktansvärda situationen, i framförallt Syrien och Irak, kommer att fortsätta driva människor på flykt. Vänsterpartiet står beredda med lösningar hur vi ska skapa ett väl fungerande flyktingmottagande och en politik för rättvisa och jämlikhet som omfattar alla.

Vi tycker att Staten ska ansvara för planering och genomförande av mottagandet – det är uppenbart att det inte fungerar att lämna över detta till marknadens Bert Karlssons. Det är dåligt och dyrt.

Vi vill också satsa på Språkundervisning från första dagen för asylsökande, förbättrad och anpassad SFI, utbyggda kompletteringsutbildningar och validering för att snabbt ta till vara eller komplettera nyanländas kunskaper.

Kamrater!

Den beväpnade konflikten i Syrien är nu inne på sitt fjärde år. Minst 220000 människor har dödats och elva miljoner har tvingats på flykt. Av dessa har fyra miljoner lämnat landet och en bråkdel av dessa har flyttat till Europa.

Vänsterpartiet arbetar för en politiks lösning på konflikten i Syrien. Det finns ingen militär lösning. Ska våldet upphöra krävs en politisk lösning som inkluderar en demokratisk övergång, och att Assad lämnar över makten till ett demokratiskt valt styre i Syrien.

Islamiska statens frammarsch måste stoppas. FN behöver omgående hantera krisen och agera för att skydda civilbefolkningen och strypa tillförseln av vapen och resurser till IS.

Ingen har undgått nyheten om kvinnors kamp mot ISIS i staden Kobane i Norra Syrien. Därför årets första maj samling går till arbetet med att bygga upp Kobane.

En väldigt liten andel av syriska folket som flyr eländet i sitt land hamnar här hos oss i Trollhättan, då måste vi bemöta dem med värdighet och respekt och hjälpa dem så gott som det är bara möjligt, detta kan vi göra med ett inkluderande tillvägagångssätt i allt vi gör.

Kamrater och Trollhättebor

Nu är vi från årsskiftet med och styr Trollhättan. Vi är väl medvetna om bostadsbristen den höga arbetslösheten, barnfattigdomen och den enorma segregationen i Trollhättan. Vi har redan under den gångna korta tiden satt vårt spår på den politiska agendan i Trollhättan, så pass att på vartenda fullmäktigesammanträde hör vi från företrädare från de så kallade allianspartierna att nu har Trollhättan tagit en vänstersväng.

Ja kamrater vi har skapat rädsla hos högern, och Sverigedemokraterna attackerar oss mest av alla partier, och de har redan allierat sig med högern.

Det är sant kamrater, vi är med och påverkar och förändrar var än vi är och förändrar den politiska riktningen mot en bättre värld och en bättre levnadsstandard för de utsatta i samhället, för ensamstående mödrar, för fattiga, de nyanlända och för de arbetslösa.

1-majtal-1

Jag vill slutligen önska er alla en fortsatt trevlig 1 Maj. Tack för mig, med förhoppning på återseende ute bland barrikaderna.

Dela den här sidan:

Kopiera länk