Nyheter

Replik till Eriksson och Lidells (M) artikel i ttela den 2/7

valkomp DC5EDD
Fahimeh Nordborg (V)
Kommunalråd

Tobias2
Tobias Sandberg (V)
Ledamot i KFV

(Nu finns även detta inlägg att läsa på TTELA:s hemsida)

Ingen har i Trollhättan undgått från att efter valet 2014 är det partierna s, v och mp som regerar i Trollhättan utom oppositionsrådet Peter Eriksson (M). Senast var det en artikel som han och Gunnar Lidell skrev om utvecklingen inom kunskapsförbundet väst. Det är sant att bara S och M från Trollhättan sitter i ägarsamrådet, men allt beslut förankras även med oss samarbetspartierna V och Mp därmed är den saken klar.

Under de senaste dagarna har fler artiklar skrivits om utvecklingen inom kunskapsförbundet väst. Det var bl.a Peter Eriksson och Gunnar Lidell i en artikel den 7/7 som gav sin syn på elevernas bästa.

KFV startades med ett underskott på 27 miljoner kronor vid början på 2013 detta underskott har tyngt förbundet och det jobbiga ekonomiska situationen har fortsatt. Underskotten har berott på bl.a stora lokaler, sviktande elevantal och även sammanslagningen av två helt olika kulturer i så väl som politiskt som tjänstemannaorganisation. När vi i vänsterpartiet gick ut 2012 och varnade för farorna för en ogenomtänkt sammanslagning av Trollhättans och Vänersborgs gymnasieskolor, ville ingen lyssna på oss men vi har ändå velat efter omständigheterna vara med och utforma utvecklingen inom förbundet mot en kvalitativ, kreativ och effektiv skolorganisation med elevens bästa i fokus.

Senaste nyheten har handlat om flytt av program. Då har förslaget varit att flytta de teoretiska programmen som Natur, teknik till Birger Sjöbergsgymnasiet och hela Komvux till Nisse. Maud Bengtsson(s) beskrev utförligt händelseförloppet i sin artikel den 8/7.

Eriksson är frustrerad över att kfv inte når en ekonomisk balans år 2016 som ska uppnås genom flytt av viktiga program från Trollhättan till Vänersborg och en ekonomisk balans för honom är lika med elevernas bästa. Till skillnad från Eriksson(M) går vi i Vänsterpartiet inte med på att helt skoningslöst flytta runt program för vi är medvetna om konsekvenserna Vi har en annan ambitionsnivå som är högre och vi är medvetna om att den kostar pengar. Får vi då inte vända på alla stenar för att nå en lösning som är hållbar även i framtiden?

När vi tar ansvar för helheten och vågar tro på våra gymnasieskolor som eleverna vill gå till Kallar Eriksson det för feghet.

Vår fråga till Eriksson är: hur kan han tänka sig ett Trollhättan utan sina teoretiska program som är nödvändiga om vi ska fortsätta som en ledande teknisk stad?

Vad spelar det för roll vilka program ska finnas i respektive hus när vi ändå ska betala för samma yta?

Fahimeh Nordborg (V) kommunalråd
Tobias Sandberg (V) ledamot i kfv

Skriv en kommentar