Nyheter

Vi satsar på välfärden – Budget 2016

INFO-KUB4

Den rödgröna majoriteten i Trollhättan lägger fram en budget för ett hållbart Trollhättan, med ett socialt, ekonomiskt och ekologiskt perspektiv där jämlikhet och jämställdhet ligger till grund. Tack vare Vänsterpartiets samarbete centralt med regeringen får Trollhättan 60 miljoner kr att satsa på välfärden. Här följer en sammanfattning av Vänsterpartiets kommunalråd Fahimeh Nordborgs anförande i budgetdebatten i kommunfullmäktige 9/11.

fahimeh fullmäktigFahimeh Nordborg inledde sitt anförande med att hedra minnet efter Lavin och Amhed, offren från attentatet mot Kronan.

Fahimeh Nordborg inledde sitt anförande med att hedra minnet efter Lavin och Amhed, offren från attentatet mot Kronan.

– Jag skickar mina tankar till deras föräldrar och syskon och familjer. Jag ber också för och hoppas på att de skadade eleven och läraren att bli helt friska.

Fahimeh presenterade därefter majoritetens förslag till budget 2016.

– Vi i den rödgröna majoriteten i Trollhättan lägger fram en budget för ett hållbart Trollhättan, med ett socialt, ekonomiskt och ekologiskt perspektiv med inkludering som redskap för att förstärka vårt mångkulturella samhälle där jämlikhet och jämställdhet ligger till grund för alla våra beslut.

Hon menade att inkludering skall genomsyra all verksamhet i staden. På det sättet skapas möjligheter för att stadens invånare, oavsett etnisk bakgrund och religiös tillhörighet, skall kunna träffas och skapa förståelse för varandra.

– Det ska ske från förskolan och hela vägen upp.

Fahimeh lyfte med stolthet upp matematikprojektet INTIZE där hon själv varit drivande. Projektet ingår i majoritetens satsning på språk- och matematikutveckling i skolan.

– Detta uppskattas enormt av de elever som får hjälp. Projektet stärker också samverkan med Högskolan Väst.

Det är dock i första hand budgetsamarbetet mellan Vänsterpartiet och regeringen inför år 2016 som resulterat till en budget vilket ger Trollhättans Stad en mycket stor statlig resurs- och kvalitetsförstärkning. Regeringen avsätter bland annat pengar till lärarlöner, skolbibliotek, lågstadielyft, höjda ersättningar till skolor som tar emot både asylsökande barn.

– Med drygt 60 miljoner kr som nytt tillskott står det i paritet med vad förra årets kommunala skattehöjning på 60 öre gav till vår verksamhet.

Regeringens pengar innebär att staden kan öka elevpengen rejält för våra lågstadiebarn.

– Samtidigt jobbar vi med skolorganisationen för att få en effektivare skola så att alla dessa pengar används på ett strukturerat och effektivt sett.

Fahimeh påpekade att skattehöjningen under 2015 har lett till en god balans mellan de behov som finns och vad verksamheten efterfrågar.

– Med facit i hand kan vi se att vi gjorde rätt när vi höjde skatten för det syns tydligt i klassrummen, på lärarnas frisktal och i skolresultaten samt behörigheten till gymnasieskolan. Våra systrar inom vård- och omsorgerna har fått fler arbetskamrater och mår bättre. Även kultursatsningen har gett ett bra resultat.

Fahimeh avslutade med att kommentera Alliansen i Trollhättans budgetförslag (M, FP, KD & C), vilket även stöddes av Sverigedemokraterna. Där 5 miljoner skars ner från äldreomsorgen och 22 miljoner från Arbetsmarknadsenheten (kommunens verksamhet för att hjälpa de svagaste i samhället att få arbete).

– Vi kan göra våra satsningar utan att behöva ställa verksamheterna mot varandra, som Alliansen i Thn gör i sin budget.

Du kan läsa MRP och budget 2016 i sin helhet på Trollhättans hemsida.

Dela den här sidan:

Kopiera länk