Nyheter

Jag känner inte igen det Sverige jag kom till 1992

valkomp DC5EDD

Den 21 juni gick regeringen i lag med Sverigedemokraterna och Moderaterna och klubbade igenom den nya asyllagstiftning som kommer att splittra krigsdrabbade familjer och slå extra hårt mot kvinnor och barn. Det är ju inte så att de inte visste. De som ställde sig bakom beslutet är klart medvetna om att många familjer samlat alla resurser för att låta män göra den livsfarliga resan över Medelhavet i hopp om att kvinnor och barn skall kunna följa efter på laglig väg.

Beslutet klubbades av Björn Söder och SD:s ledamöter applåderade när stora försämringar av asylpolitiken röstades igenom. Detta är inte mitt Sverige sa Jonas Sjöstedt (V).
Bara två partier röstade emot förslaget, Centerpartiet och mitt eget parti Vänsterpartiet.
De nya reglerna innebär i korthet:
Tillfälliga uppehållstillstånd istället för permanenta 2. Asylsökande måste ha jobb för att få stanna i Sverige 3. Splittrade familjer får inte återförenas

Lagförslaget fick ta emot skarp kritik när remissinstanser såsom myndigheter och organisationer skulle säga sitt. Kritikerna menade bland annat att integrationen påverkas negativt av de nya reglerna. ”Aldrig i modern tid har vi varit med om ett lagförslag som sågats så totalt av alla instanser. Vi har svårt att förstå att man samtidigt även lägger ett förslag om att barnkonventionen ska bli svensk lag. ”Vi får inte ihop den ekvationen”, sa Elisabeth Dahlin, Rädda Barnens generalsekreterare till Svenska Dagbladet tidigare i juni.

Arbetsförmedlingen uttalar sig i sitt remissvar på följande sätt: ”Regeln om anställning som grund för permanent uppehållstillstånd försämrar allvarligt möjligheten att tillvarata nyanländas kompetens och utgör ett hinder i myndighetens arbete för att motverka rekryteringsproblemen på arbetsmarknaden”.

Jag och mina söner kom till Sverige som asylsökande 1992. Det första jag gjorde var att skaffa mig ett lexikon för att lära mig det nya språket trots att det inte fanns någon hjälp att få. Min beslutsamhet att lära mig språket var till stor del baserad på att jag skulle kunna få permanent uppehållstillstånd, och det gjorde att jag kunde integrera mig i samhället och få jobb kort efter att jag hade fått stanna. Jag är ganska säker på att så hade inte varit fallet om jag skulle fått tillfälligt uppehållstillstånd och jag hade definitivt inte kunnat lyckas i samhället om mina barn inte hade kunnat återförenas med mig.

Vi i Vänsterpartiet är mycket kritiska till dessa ogenomtänkta och omänskliga lagar och kräver att de genast rivs upp.

Fahimeh Nordborg (V)
Kommunalråd i Trollhättan

 

Dela den här sidan:

Kopiera länk