Nyheter

Ge långsiktiga och gynnsamma villkor för biogasen

 

Sverige behöver långsiktiga strategier och tydliga och långsiktiga styrmedel när det gäller förnybara bränslen, anser skribenterna.

Uppföljningen inom EU när det gäller minskade utsläpp av koldioxid visar att utvecklingen sakta går åt rätt håll med en total minskning av de samlade utsläppen. Men transportsektorn ökar sina utsläpp. Fordonen har blivit bränsleeffektivare, men fortfarande dominerar bensin och diesel stort och bilinnehavet ökar. Det krävs alltså en tydlig strategi för att åstadkomma en omställning inom transportsektorn.

Det räcker inte med ambitioner och vackra ord. Ska vi nå fram till en fossiloberoende fordonsflotta 2030 krävs politisk handlingskraft och en tydlig strategi kopplad till målet, och biodrivmedel är ett nödvändigt inslag för att klara målet. Det underströks även av miljömålsberedningens delbetänkande helt nyligen. Men när en annan utredning, om hur vi ska uppnå en fossiloberoende fordonsflotta, la fram sitt förslag om styrmedel så gynnar inte de till exempel biogas som fordonsbränsle, vilket vi ser som ett stort misstag.

I Sverige är just biogasproduktion och distribution väl utvecklad under 15–20 år, och Sverige är världsledande på området. Vi har både i Borås kommun och Trollhättans kommun satsat på egen produktion av biogas, och på så sätt tagit vår del av ansvaret för att utveckla och använda biogas för att uppnå våra kommunala, nationella och globala miljömål.

Det borde vara självklart att ta tillvara det vi utvecklat och inte minst ge ett sådant bränsle en bonus för att öka användningen. Framför allt anser vi som vänsterpartister att landet behöver långsiktiga strategier och tydliga och långsiktiga styrmedel när det gäller förnybara bränslen, och de finns inte i dag. Där har den rödgröna regeringen mer att göra, även om de resurser som finns inom klimatklivet är en liten stimulansdel. Det är långsiktigheten och målen som är avgörande för att nå verklig förändring inom transportsektorn.

Fahimeh Nordborg (V)

ledamot i Miljönämnden i Västra Götaland och kommunalråd i Trollhättan

Sören Kviberg (V)

ersättare i Miljönämnden i Västra Götaland

 1. svein Blikfeldt skriver:

  Lämnar ett gammalt förslag till er. Se för er att fordonsskatten försvinner. Att man istället får en avgift direkt vid pumpen per kubik när man tankar. Man får högsta avgiften på dåliga bränslen.

  Tunga fordon får en chablonavgift när de kommer till Sverige. Då skulle svenska åkerierna kunna konkurrera med utländska fordon.

  Eftersom avgifter inklusive fordonsskatt och vägavgift kommer på pumpen, så får alla som använder vägnätet betala för det, även turister.

  Då flera blir med och bidrar ökar intäkter för infrastruktur. Det kan man bruka till subventioner av järnvägen. Då alla avgifter kommer på pumpen vill det göra flyg på dålig bränsle dyrare. Så att järnvägen får mer lika villkor

  Men som socialist undrar man, när nationella regleringar införs, så att samma krav ställs på importerade produkter som på Svenska produkter. För även vart saker kommer ifrån, är del av vårt gemensamma fotavtryck. Då gäller det att även regler driver på i den inriktning.

  Medan miljö är tema. När man går i affären. Kanske det är dags att tänka på hur mycket miljövänliga produkter som är borta ur sortimentet, innan vi som kund får ta ställning. Det säger åtminstone till mig att marknadsekonomi inte löser detta bekymmer. Utan där får in regleringar som grundar sig på det miljövänliga förhållande.

  Nu avek jag lite från ämnet, men det var för att visa en annan sidoeffekt på samma tema.

  Mycket intressant ämne.

  Mvh Svein

 2. Svein Blikfeldt skriver:

  Välkommet förlängt stöd för gasbilar

  Pressmeddelande • Sep 20, 2016 14:07 CEST

  I dag presenteras regeringens höstbudget för 2017. Den innehåller flera viktiga nyheter och signaler. Regeringen förlänger det reducerade förmånsvärdet för gasbilar till utgången av 2020. Dessutom har regeringen tagit åt sig av kritiken mot bonus-malusutredningen och slår fast att modellen måste bli mer klimatstyrande än dagens system. I budgeten föreslås också att Klimatklivet ska utökas under kommande år, vilket förutsätter enighet över blockgränsen.

  – Det är ett välkommet besked att det reducerade förmånsvärdet för bland annat gasbilar förlängs till utgången av 2020. Nu får marknaden en signal om att gasbilar, och biogas som bränsle, prioriteras. Samma synsätt måste genomsyra bonus-malusmodellen som ska införas i juli 2018. Om klimatambitionerna ska höjas, och miljöstyrningen förbättras, måste bilar som använder drivmedel med stor klimatreduktion premieras, säger Maria Malmkvist, VD på Energigas Sverige.

  Regeringen utökar det särskilda stödet för klimatinvesteringar, Klimatklivet, med 100 miljoner kronor 2017 respektive 2018, och förlänger det med ytterligare 700 miljoner kronor 2019 respektive 2020. Hela 46 procent av investeringarna inom Klimatklivet har hittills gått till biogasinvesteringar och lett till 14 nya biogasanläggningar. Klimatklivet ger endast stöd till de mest kostnadseffektiva klimatåtgärderna. Biogasinvesteringarna har bidragit till de största utsläppsminskningarna av samtliga beviljade åtgärder inom Klimatklivet.

  – Regeringen visar att det finns en tydlig ambition att skala upp Klimatklivet efter nästa val för att främja svensk biogasproduktion och andra effektiva klimatinsatser. Eftersom större delen av regeringens resurser till Klimatklivet förläggs efter nästa val krävs enighet över blockgränsen, så att förlängingen består över tid. Vi hoppas att regeringen bjuder in till samtal med oppositionen så att Klimatklivet kan bli en av flera prioriterade satsningar för att uppnå Sveriges klimat- och miljömål, säger Maria Malmkvist, VD för Energigas Sverige.

  För mer information kontakta:

  Maria Malmkvist, VD, Energigas Sverige, mobiltelefon: 076-803 39 29, e-post: [email protected]

  Råkade hitta detta, där finns ju kontaktuppgifter för mera info.

Skriv en kommentar