Nyheter

Därför röstar vi för nya bostäder

1526889_10151831577841078_1203438804_n

Tobias Sandberg (V), ledamot i EIDAR

(Publicerades även i TTELA som debattartikel 2016-09-21)

I augusti valde vi i Vänsterpartiet att ställa oss bakom att låta EIDAR pröva ett temporärt bygglov i kvarteret Skördetröskan på Kronogården. Bakgrunden är den bostadsbrist som råder i Trollhättan. Det största behovet kommer från Arbetsmarknads- och socialförvaltningen och studentbostäder. EIDAR har därför förhandlat fram möjligheten att köpa moduler vilka till skillnad från ett vanligt bygge, vilket kan ta upp till två år, kan färdigställas på några månader.

EIDAR hade först ambitionen att låta modulerna vara av en mer permanent karaktär (minst 10 år) i ett bygglov i kvarteret Galaxen i Björndalen. Tanken var en god boendemiljö, med regelrätta byggnormer samt att modulerna kompletterades med riktiga tak och paviljonger. Planen var att på sikt göra en ny detaljplan för området och tillåta bostäder på platsen. Platsen var lämplig av många skäl, VA och el fanns på plats, likaså viss infrastruktur och att området som sådant hade ont om hyresrätter.

När detta överklagades av grannar meddelade Länsstyrelsen att bostadsbristen i staden inte rimmade med temporära bygglov. Staden ålades att planlägga området först.

Att planlägga Galaxen för bostäder kan ta år därför valde EIDAR tillsammans med kommunen att pröva ytterligare en plats. Valet hamnade på kvarteret Skördetröskan. Denna gång var ansökan ett tidsbegränsat bygglov på 5 år. Modulerna är nu avskalade med papptak och paviljonger av enklare karaktär.

Vi i Vänsterpartiet tänker inte stå och titta på när folk blir utan bostad. Därför var det självklart för oss att ställa oss bakom alla försök att få till fler bostäder. Även om risken är övervägande att även detta bygglov avslås, även om arkitekturen är sämre, även om de är temporära, anser vi att det är värt ett försök.

Vi finner det även ruttet av Länstyrelsen att sätta sig på tvären när de är väl medvetna om den akuta situation som råder för vissa typer av boendeformer som stödboenden och studentboenden. Ekot meddelade nyligen att allt fler söker sig till socialtjänsten för att få hjälp med boendefrågan, vilket leder till ökade kostnader för kommunerna i form av hotell, vandrarhem och liknande. Detta enligt en rapport från Boverket som gjordes redan före den stora flyktingvågen i höstats (EKOT 160828).

I TTELA (160825) kunde vi även läsa hur borgerligheten forsätter sitt korståg mot Kronogården. Jenny Bergius (M) radar upp alla dåliga saker hon kan komma på om området. Hon vill inte placera ”utsatta människor med brokiga livsöden, begränsat socialt nätverk och höga trösklar in på arbetsmarknaden” med det övriga packet där ute. Vi i vänstern köper inte svartmålningen av de människor som bor där eller de som förväntas flytta in i de nya husen. Vi kämpar för dessa människors möjlighet till arbete, bostad och värdighet.

Platsen kan ändå anses som lämplig. Det är ett välfungerande område med goda förbindelser till kollektivtrafik och det finns ett stort utbud av idrott, kultur och fritidsaktiviteter. Här finns gott om vanligt folk som kommer vara utmärkta grannar.

Därför röstade vi även för att bevilja bygglov i Byggnads-och Trafiknämnden, trots att förvaltningen föreslog avslag. Samtidigt kommer vi jobba för att fler hyresrätter byggs på kvarteret Galaxen.

För allas rätt till bostad!

Tobias Sandberg (V), ledamot i EIDAR

Mattias Foldemark (V), ledamot i Byggnads- och Trafiknämnden

Skriv en kommentar