Nyheter

Följ folkviljan: Stoppa vinster i välfärden!

Fahimeh vgrDen numera mörkblå högertidningen Götebors-Posten publicerade 11 september en kortnotis saxad från TT: ”Väljarna är mot vinster i välfärden”. Nu är detta ingen nyhet då Göteborgs Universitet redovisat undersökningar i flera år som visat samma resultat. 2013: 70 %, 2014, 60 % och senast 2015: 57 %. Till och med majoriteten av alliansväljarna är emot vinstuttag. Det är enbart L (Fp) som har fler för än emot.

Opinionsmätningarna synliggör ett demokratiskt problem; att folkvalda inte representerar folkviljan. En av de svenska grundlagarna, Regeringsformen (RF), är tydlig med vilket statens och politikens uppdrag är: Den enskildes bästa. I RF står ingenting om vare sig privata vinstintressen eller företagsklimat. För marknadsfundamentalister och privatiseringsivrare är detta inget problem då marknadens bästa är en principsak (demokrati eller diktatur kvittar lika bara pengarna rullar in). Man vill att statens och politikens inblandning i samhällsekonomin skall vara så liten som möjligt. Detta var förklaringen till de snabba utförsäljningarna av mycket lönsamma men statligt ägda företag under tidigare moderatledda alliansregering; mer marknadslösningar = mindre politik. Att kraftigt minska statens inkomster t.ex. genom lägre skatteuttag är i detta perspektiv inget problem, tvärtom, möjligheten att genomföra reformer minskar och det är det man vill.

Strategin de senaste 25 åren har varit, och kommer tyvärr fortsatt vara, att utarma skola, vård och omsorg och samtidigt lansera de privata alternativens förträfflighet. Kvalitetssäkring och utvärdering har lånats in från näringslivet och blivit modeord i offentliga verksamheter men trots det ökar de sociala skillnaderna, inte minst i hälsa och att medellivslängden är en klassfråga blir tydligt för allt fler. Av detta följer frågeställningen: Hur kvalitetssäkrar man demokratin och folkstyret? Svaret är enkelt: Genom att välja politiker som i praktiken lever upp till uppdraget som är angivet i grundlagen, dvs. företräder folkviljan. I RF:s första paragraf står dessutom: ”Den offentliga makten utövas under lagarna”. Med andra ord: Att inte företräda folkviljan är ett grundlagsbrott.

Den centrala frågan i politisk analys är: I vems intresse eller vem tjänar på det? Det är denna fråga som alla väljare bör ställa sig själva inför valet i september 2018.

/Fahimeh Nordborg (V)

Kommunalråd i Trollhättan

 1. svein Blikfeldt skriver:

  Lämnar en kommentar till detta. Mest för att det ska finnas lite aktivitet på sidan. Vrider det till vinster i välfärden.

  Jag ogillar när vinster tar knäcken på de som behöver välfärden. Det är lite hårt att påstå att de borgerliga vill ha dödsstraff för att hålla nere kostnader i välfärden. Men jag undrar om det är dit vi är på väg.

  Beträffande vinster i välfärden, så är det ett svårt parlamentariskt läge då SD har svängt i frågan. Det kanske inte är vad vi vill som kan genomföras. Man kanske måste titta på hur man kan få bättre parlamentarisk stöd.

  När det har pratats om vinster i välfärden, så har vi hört lite om tillsynsmyndigheten. Som för skolan blir skolinspektionen. Skulle de få bättre värktygslåda, kanske skulle de kunna ställa bättre krav.

  När vi på ena sidan vill ha regleringar av vinsten, då säger vi att myndigheterna inte har klarat tillsyn på tillfredsställande sätt. Ska de ha bättre muskler?

  I aktiebolagen borde det finnas högre säkerhet för välfärdsbolag. Kanske mer eget kapital. Krav på att man skattar i Sverige.

  I den bästa av världar bör inte välfärd konkurrera med varann. Vem av oss är lönsammaste patient eller elev. Detta hör inte till välfärd. I välfärd ska behov styra. Det ska vara skyddad område.

  Men om man inte kan få stöd för vinststopp i välfärd. Ska vi då köra ända in i kaklet. Kanske förlora allt och bidra till ökad lidande för de som har behov. Eller kan en kompromiss komma på fråga? Då har man gjort vad som var möjligt.

  Detta parlamentariska komplex måste på något sätt få ett utrymme. Vad blir bäst där vi står nu?

  Även om M inte är ett bra parti med Vänsterpartisters ögon. Så vill de ha begränsad möjlighet för bolag i välfärden. Det kanske kan finnas en kompromiss som kan garantera överlevnad för välfärden även vid borgerlig regering.

  Den långsiktighet bidrar till lugn, investeringar behöver stabilitet. Då vågar man investerar. Det kan finnas lösningar som är bra på lång sikt. Om något blir bestående, så kan det vara värt en kompromiss. Men att behovet ska styra, det tycker jag inte ska kompromissas med.

  Med vänliga hälsningar

  Svein Blikfeldt

Skriv en kommentar