Nyheter

Vår budget tar ansvar för helheten

Grupp2

Allianspartierna i Trollhättan har lagt fram en skuggbudget som innebär en kraftig nedbantning av Arbetsmarknadsenheten/AME. Genom en omvänd jobbpolitik vill man frigöra 31,5 miljoner varav merparten till skola och förskola. Dessutom vill man lägga ner Kulturbyrån vars uppgift är att introducera kulturaktiviteter för barn. Man vill också minska den nödvändiga posten för oförutsedda utgifter med 14 miljoner. Man vill inte satsa på arbetet mot våldbejakande extremism och inte heller på ett strukturerat integrationsarbete. Man tar medel ifrån arbetsmarknad, integration och kultur till skola/förskola. Därmed ställs olika grupper mot varandra.

Den psykiska ohälsan har ökat i stor omfattning, från skolelever till personer både i och utanför arbetslivet. Det är ingen slump, konkurrensen om arbete och en dräglig framtid skärps i ett avreglerat marknadssamhälle där alla vare sig behövs eller får ta plats. AME:s uppdrag handlar om att rusta människor som av olika anledningar hamnat vid sidan om arbetslivet, ett liv som fått namnet ”arbetsmarknad”, en marknad där arbetslösa benämns ”kunder”. Här är människan en vara som alla andra varor. Människovärdet räknas överhuvudtaget inte.

Arbetsförmedlingen/Af delar in de arbetssökande i en mängd olika kategorier, en kallas sökandekategori 14. Här registreras de som Af menar inte står till marknadens förfogande. I januari 2015 fanns det i Trollhättan 702 personer som betraktades som sökande med förhinder och idag återstår endast cirka 200 personer. En stor del av de 500 som avaktualiserats bedöms vara språksvaga och har försörjningsstöd. När dessa människor skrivs av från AF, då måste kommunen ta hand om dem via arbetsträning, rehabilitering och språkpraktik.

Genomströmningen på AME är cirka 1000 personer per år och ytterst få har a-kassa. Cirka 260 personer har anställningar med statligt stöd. En kraftig nedbantning av AME skulle innebära att dessa personer förlorar sin anställning vilket snabbt skulle leda till drastiskt ökade kostnader för försörjningsstöd, försämrad livskvalitet och mänskligt lidande. AME:s egna verksamheter utgör en stor nytta för Trollhättans Stad. Det handlar om återvinning, renovering, naturvårdande uppgifter, klottersanering, städning av utemiljöer mm. Till det kommer den extra förstärkning som de hundratals praktikplatserna i kommunens ordinarie verksamheter inom förskolan, skolan och omsorgen utgör.

En demokratis uppgift är att värna om den enskildes bästa vilket också den svenska grundlagen anger. Arbetsmarknadspolitik är ett statligt ansvar men även ett lokalt.Trollhättans Stad slår vakt om kommuninvånares bästa.

Fahimeh Nordborg(V)
Mattias Foldemark, Eva Sandberg, Tobias Sandberg, Salima Daidan, Bengt Johansen

Skriv en kommentar