Nyheter

Småföretagen gynnas av vänsterpolitik

img_4576

Peter Eriksson (M) ondgör sig över Vänsterpartiet i sin debattartikel ”Vänstern styr politiken” (TTELA 161118) och menar att vi borde bli ”portade” från näringspolitiken. Tveksamt.

Borgerligheten har länge haft ”monopol” på frågor om småföretagande men den tiden är över. Många av dagens småföretagare lever idag under förhållanden som liknar arbetarklassens. Peter Eriksson (M) beskriver detta själv i sin text: ”Hårt arbete med långa dagar, en ovisshet om man kan ta ut lön i slutet av månaden och jobba när man är sjuk”. Många är vad som kallas ”ofrivilliga företagare”, de utför samma arbetsuppgifter men nu som ”konsulter” med sämre villkor och trygghet. Inom åkeribranschen har vi F-skattarna med samma situation. De är i praktiken vanliga knegare men tvingas bli företagare för att behålla jobbet. Exemplen är många.

Det finns heller ingen vettig företagare som vill bedriva sin verksamhet i ett samhälle som förfaller. De är i högsta grad beroende av en fungerande samhälle. Att det finns utbildad arbetskraft att anställa. Att sjukvård och fritidsliv fungerar så anställda kan hålla sig friska. Att det är lag och ordning. Den enskilda företagaren behöver skola, vård och omsorg som alla andra. Att ett tandläkarbesök inte kostar skjortan. Att deras föräldrar inte vansköts på ålderdomshemmet. Att deras ungar får en bra skola. De gynnas av en stark välfärd. De vet också att de måste bidra till systemet.

Vänsterpartiet driver faktiskt frågan om att mindre företag med upp till 10 anställda skall slippa betala 14 dagars sjuklön. Små företag vågar nyanställa samtidigt som folk som varit sjuka tidigare får en bättre chans på arbetsmarknaden. En viktig reform men den är inte gratis. Företagen kommer behöva vara med och bidra via skatten.

Vänsterpartiet har även fixat pengar till bredband och vi är nu överens med regeringen om en satsning på 850 miljoner kronor. Fler företag kan startas och de som finns kan fortsätta bedriva och utveckla sin verksamhet speciellt på landsbygden. Vi har även sett till att intensifiera arbetet mot skatteflykt genom mer resurser till Skatteverket och Ekobrottsmyndigheten. Detta för att hindra att seriösa företag slås ut och för att upprätthålla anständiga anställningsvillkor samt en god arbetsmiljö.

Vi behöver företag som är med och bygger Sverige. Företag som tar ett socialt ansvar och bidrar till samhället. Vissa saker funkar bättre om vi gör dem tillsammans.

Mattias Foldemark (V), fullmäktigeledamot

Fahimeh Nordborg (V), kommunalråd

  1. Svein Blikfeldt skriver:

    Det är nog inte många som känner till att småföretag slipper sjuklön om Vänsterpartiet får tycka till. Men detta är viktiga strukturer som dels bidrar till att fler vågar starta eget. Men även att man vågar anställa någon som har lite svårt att komma i jobb. Om grytorna kokar i den lokala samhällsdebatten gör nog mest nytta. Kanske kan ni få M med på att fixa sjuklönebefrielse för småföretag.

    Strukturer i samhället är i övrigt viktiga, de är så viktiga att även kommunen bör se över vilka arbetsrättsliga tillämpningar man kan ha i sina upphandlingar. Det direktivet som kom ifrån EU, som nyligen röstades genom riksdagen har ett visst utrymme för arbetsrättslig tillämpning även om det inte fullt ut går på kollektivliknande förhållande. Dock en bra början, kommer detta att beaktas i underlag för upphandling i Trollhättans stad, kan nog seriösa företagare se framtiden an med tillförsikt. Oro har aldrig varit bra för investeringar, det kanske har varit en ide att se för sig. Innan man försämrar tryggheten för stora grupper i samhället. Har man viss anställningstrygghet slår det ut på den enskildas investeringsförmåga i det den gör. Kan krav i arbetsrättsliga förhållande ställas i olika typer av upphandlingar. Stimulerar det givetvis företag som har en sådan struktur. Är det av något man vill, kanske kommun kan se en lokal rörlighet i upphandlingarna som glider åt det hållet.

    Så att lyfta lite på locket på kokande grytor, det gör nog nytta för många, trevligt att se lite samhällsdebatt på lokal nivå.

Skriv en kommentar