Nyheter

Vänsterpartiet går framåtÖkad jämlikhet: Ett vänster- eller högerprojekt? Ja, svaret på den frågan blir för väljarna alltmer uppenbar. Med alliansregeringen 2006 ökade ojämlikheten i rekordfart.

I slutet av den andra mandatperioden konstaterade Reinfeldt nöjd att ”arbetskraftsutvecklingen” är vår tids stora samhällsförändring; att vi kommit långt men att mer återstår att göra (DN 2013-12-28). Det dåvarande statsminister syftade på, men inte sade, var att fler och fler var jobbsökande och den kraftigt ökade konkurrensen om jobben har en lönenedpressande effekt. Av det samlade produktionsvärdet går en allt mindre del till lön och en allt större del till vinst, i Sverige såväl som globalt. Löneandelen i Sverige har krympt till en nivå som man måste gå tillbaka hundra år i tiden för att hitta, dvs. innan den allmänna rösträttens införande 1921.

Från att ha varit ett av världens mest jämlika länder har Sverige ramlat ner från en första plats inom OECD till en 14:e. Jämfört med 1995 har andelen fattiga mer än fördubblats, från 3,9 % till 9 % 2010. Motsvarande förändring har inte inträffat i något annat OECD-land. Detsamma kan sägas om skolan. För 15 år sedan hade Sverige ett skolsystem som var ett de mest likvärdiga i OECD och nu är vi på genomsnittsnivå.

Ett stopp för vinst i välfärden har sedan valet 2014 varit en fråga som (V) uppmärksammat och drivit helt i linje med folkopinionen. Marknadsanhängarna, de som påstår att en avreglerad marknad och privatiseringar är en välsignelse för alla, kommer att få allt svårare att få gehör för sin politik som istället för den enskildes bästa värnar om näringslivets bästa. Sverige behöver en ekonomisk politik som riktar sig till de som har de sämst. Därför har (V) medverkat till en höjning av underhållsstödet till ensamstående föräldrar, att det skall bli mindre kostsamt att gå till tandläkaren för äldre, gratis medicin för barn och bidrag till glasögon.

Ytterligare vänsterreformer för 2017: 10 miljarder mer till välfärden, avgiftsfri tandvård för unga upp till 20 år, höjt bostadstillägg för personer med sjuk- och aktivitetsersättning, höjda inkomstgränser i bostadsbidraget för barnfamiljer mm. Vi behöver bli många som kräver en politik för verklig rättvisa, en politik som tar från de som har i överflöd till de som lever på marginalen. Ju fler som förstår att samhällsutvecklingen och den ökade ojämlikheten är ett resultat av en borgerlig politik desto fler kommer att rösta på vänstern och desto fler kommer att engagera sig politiskt.

Fahimeh Nordborg (V)

Kommunalråd i Trollhättan

Dela den här sidan:

Kopiera länk