Nyheter

Transportköparnas gröna ansvar är stort

Senast 2030 måste nya slussar finnas på plats vid Trollhättan, skriver Vänsterpartiet i VG-regionen i en replik till Svensk Sjöfart.

Sjöfarten blir allt viktigare i framtiden och vi har stora möjligheter i Sverige att låta sjöfarten stå för en långsiktigt hållbar utveckling av transportsektorn. Föreningen Svensk Sjöfarts miljöchef Fredrik Larsson har replikerat på vår debattartikel i GT, med rubriken ”Hållbar sjöfart är ett måste”, och håller med oss i de övergripande frågorna. Vi hamnar i hållbarhetsfrågor på samma sida som Svensk Sjöfart i att agera blåslampa på regeringen för att skynda på utvecklingen. I riksdagen har Vänsterpartiet genom Emma Wallrup med flera, motionerat om hållbar sjöfart och tar upp frågor som kväverening, tonnageskatt och förbud mot att dumpa avfall.

Som vi skrev i artikeln eftersträvar vi ökad samverkan mellan de olika transportslagen. Transportköparna väljer ofta det billigaste alternativet för sin transport. Det kan vara ett hinder för en effektiv samverkan och motverka ambitionen om hållbarhet, och priset får inte vara det enda som styr transportvalet. Farledsavgifterna bör ses över så att handelssjöfarten har jämlika villkor med andra transportslag och Sjöfartsverkets avkastningskrav ska spegla samma syfte. Transportköparna har också ett ansvar för att värna miljön, att verkligen efterfråga ”gröna transporter” och inte bara söka lägsta pris.

Västra Götalandsregionen har under många år gett stöd till ”Clean shipping” som syftar till att skapa samverkan mellan företag för att gemensamt ställa krav på fartygstransporternas hållbarhet. Det är ett framgångsrikt koncept som över tid ökat hållbarheten i transportledet.   I Västra Götaland är frågan om nya slussar i Trollhättan mycket angelägen. Dagens slussar faller snart för pensionsstrecket och senast 2030 måste nya slussar finnas på plats. Vi i Vänsterpartiet Västra Götalandsregionen har tagit initiativ inom vårt parti för att slussarna på allvar kommer på agendan, även i rikspolitiken.

Fahimeh Nordborg (V), ledamot i Miljönämnden
Sören Kviberg (V), ersättare i Miljönämnden
Jan Alexandersson (V), ledamot i Regionutvecklingsnämnden
Marie Lindén (V), ersättare i Regionutvecklingsnämnden

Dela den här sidan:

Kopiera länk