Nyheter

Billigt flyg viktigare än klimatet?

Replik på debattartikel av Peter Eriksson(m) och Gunna Lidell (m) den 28 juli.

Peter Eriksson (m) och Gunnar Lidell (m) lägger stort krut på att attackera regeringens föreslagna flygskatt på in- och utrikesresor. Båda påstår att flygskatten är miljömässigt verkningslös, vilket strider mot Naturvårdsverkets egna beräkningar om en årlig utsläppsminskning på 180 000 ton koldioxidekvivalenter. Detta motsvarar utsläppen för 100 000 bensinbilar under ett års tid. Inte illa jobbat av en liten extra avgift på 80 kronor för en inrikesresa!

Liknelsen med rätt lufttryck i däcken och rätt hastighet faller platt till marken om mängden bilar konstant ökar. Ju fler bilister på vägarna, desto större utsläpp när mer bränsle tas i anspråk. Trots flygets energieffektiviseringar har ändå utsläppen ökat på grund av fler resenärer. År 2050 förväntas en tredubbling av flygsektorns bränslekonsumtion och utgör då en femtedel av all användning av energi i transportbranschen. En av orsakerna är det löjligt låga biljettpriserna som i sin tur beror på flygets skatteförmåner (bland annat nolltaxa på flygbränslet). Detta är en trend som strider mot Parisavtalets målsättning att hålla världen under två graders global uppvärmning. Hur går denna utmaning ihop med ett billigt och skattebefriat flygåkande?

De flesta som reser från flygplatsen Trollhättan/Vänersborg är affärsresenärer och de har råd med att betala lite mer, men övriga majoriteten använder sig av kollektivtrafiken där tåget utgör en viktig spjutspets. Där behövs mer räls, fler avgångar, fler lok och förare och betydligt lägre biljettpriser som samhället verkligen är i behov av. Kommer moderaterna prioritera det kravet hårdare än sitt motstånd mot flygskatten eller är flygets framtid viktigare än hur vi ska lägga om våra resvanor i hållbar riktning?

Fahimeh Nordborg

Gruppledare för V i trollhättan

Dela den här sidan:

Kopiera länk