Nyheter

Trollhättans rödgröna politiska majoritet presenterar

 

Budget 2018: En hållbar välfärd – för alla

De senaste åren har vi gjort stora, långsiktiga investeringar i Trollhättan. Redan nu börjar vi se resultatet av det arbete vi har gjort. Skolresultaten går upp, vi hamnar högt upp i näringslivets ranking, vi minskar arbetslösheten och får utmärkelser för det arbete vi gör med att öka ekologiska inköp.

 Årets budget handlar om att fortsätta prioritera en hållbar välfärd för trollhätteborna. Vi fortsätter att bygga ett starkt och hållbart Trollhättan!

Trollhättans Stads ambitiösa övergripande mål ”70 000 invånare år 2030” pekar tydligt ut riktningen för framtiden och berättar om en strävan om att sticka ut hakan och våga. Men också om att kavla upp ärmarna och göra grovjobbet. Tillsammans med målsättningarna 8 000 nya jobb och 7 000 nya bostäder drivs Trollhättan framåt och målen genomsyrar alla verksamheter.

Den här mandatperioden har vi följt de övergripande målen. Varje budgetförslag vi arbetat fram har haft ett långsiktigt tänk, samtidigt som vi arbetat med våra fastslagna riktlinjer ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet. En röd-grön tråd har löpt genom allt vårt arbete och det har gett resultat. Mycket tack vare den rödgröna regeringen som, med stöd av Vänsterpartiet, ställt om fördelningspolitiken på ett sätt som varit fördelaktigt för oss i Trollhättan och i Sverige. Genom Klimatklivet har vi även kunnat utveckla biogasen och el-infrastrukturen.

 

Långsiktigheten genomsyrar allt arbete i Trollhättan och vi kan se att förändringar och satsningar vi gjorde under mandatperiodens början visar på positiva tendenser. Vi ser att Trollhättan klättrar på rankinglistor, arbetslösheten sjunker stadigt, skolresultaten förbättras, i luften finns byggkranar och centrum genomgår en totalrenovering – det går bra för Trollhättan, men vi vill mer!

Tack vare en ansvarsfull hantering av våra gemensamma skattemedel kan vi fortsätta vårt intensiva arbete med att minska barngrupperna, öka andelen ekologisk och vegetarisk mat, fortsätta satsa på kulturen och fritidslivet, öka tryggheten, få fler i arbete och öka jämlikheten.

Så bygger vi ett starkt och hållbart Trollhättan som hänger ihop!

Paul Åkerlund (S)                  

Monica Hanson (S)

Esther O´ Hara (MP)

Fahimeh Nordborg (V)

 

 

 

Dela den här sidan:

Kopiera länk