Nyheter

Mitt anförande budget 2018.

Ordförande och presidiet, fullmäktigeledamöter, ärade åhörare och sist men inte minst kära trollhättebor som lyssnar på radion.

Jag vill framför allt tacka vår duktiga personal inom Trollhättan stads verksamheter och i alla nivåer, utan deras arbete hade trollhätteborna inte fått den service vi lovar dem.

Trollhättan är möjligheternas stad, med sina så väl små som stora företag, känt för att vara teknisk stad, som en bra student stad, med sin mångkulturalitet och ett aktivt kultur- och föreningsliv.

Vi i den rödgröna majoriteten i Trollhättan lägger fram en budget för ett hållbart Trollhättan, med ett socialt, ekonomiskt och ekologiskt perspektiv med inkludering som redskap för att förstärka vårt mångkulturella samhälle där jämlikhet och jämställdhet ligger till grund för alla våra beslut.

Vi lägger fram en budget med stöd av den röd-gröna regeringen och dess samarbetspartner vänsterpartiet till ett rödgrönt styre i Trollhättan, det blir inte bara dubbeleffekt, det blir en exponentiellartad effekt och det är därför vi kan planera långsiktigt och hållbart även under kommande åren.

Kära Trollhättebor, vårt samarbete har varit bra för Trollhättan, det hör jag väldigt ofta, av de jag träffar i min vardag.

De senaste åren har vi gjort stora, långsiktiga investeringar i Trollhättan. Redan nu börjar vi se resultatet av vårt arbete, skolresultaten går upp, vi hamnar högt upp i näringslivets rankning, arbetslösheten sjunker, får utmärkelse för vårt arbete att öka ekologiska inköp, och år 2017 blev Trollhättan bäst av Sveriges kommuner på att arbeta mot våld mot kvinnor och är nominerat till svenska jämställdhetspriset.

Trollhättan expanderar och mår bra

Var man än ser sig om i vår stad ser man det: Centrum rustas upp, kvarteret Mars byggs och förskolorna blir allt  fler. Vi bygger för framtiden, därför att Trollhättan är framtidens stad.

Vår välfärdssatsning leder till att vi satsar på kompetenshöjande åtgärder för att säkerställa kvalitén inom våra verksamheter, och även här har vi ett helhetstänk. Som en studentstad kan vi vara stolta över att vi är en av få kommuner i Sverige som faktiskt har och uppfyllt bostadsgarantin för våra studenter.

Vår satsning på matteprojektet Intize, har hjälpt till att höja både kunskaper och betyg i matematik för barn och ungdomar. Även de generella skolresultaten stiger. Vi fortsätter att satsa på och bygga ut våra skolor, från förskolan och hela vägen upp i utbildningsleden och omorganiseringen inom utbildningsförvaltningen har lett till en tydligare styrning av de medel och resurser som underlättar för oss att minska barngrupperna i framtiden och även höja skolresultaten och kvaliteten ytterligare.

 

Det årliga inslaget om 1 mkr för avgiftsfri frukost kvarstår, hittills har en skola, Sjuntorps skolan velat testa, är hoppas och tror att det kommer att bli fler som nappar på denna satsning.

Vi har också lagt tyngd vid språkstöd för nyanlända, något som gett positiva utslag. Väl rustade med kompetens och självförtroende kan de ge sig in i både yrkeslivet och universitetsvärlden. Utbildning och arbete är en effektiv ingång i det svenska samhället, och skapar goda förutsättningar för utbyte och inkludering och innanförskap.

I vår stad finns det också en stark kader av företag och entreprenörer som vidareutvecklar, vidareutbildar och bygger vår stad rakt in i framtiden.

Visionen vi har av framtidens Trollhättan är en där hållbarheten står i centrum. Det är en vision där mångkulturens fördelar tas tillvara, miljöfrågan får sin rätta plats högt upp på agendan, och det förs en hållbar ekonomisk politik.

Med vår vision i tanken sätter vi upp tydliga riktpunkter som skall ta oss dit. Vi fortsätter att arbeta på de mål vi har satt upp, för att främja en genomgående stabil, trygg och hållbar stad och samtidigt är vi medvetna om de utmaningar som står utanför vår dörr och knackar på.

 

Vi investerar långsiktigt i välfärden utan att ställa grupper mot varandra, tvärtemot det som alliansen i gör i Trollhättan. I vår värld och vår politik får alla plats, och vi har en ekonomi för alla och inte för några få.

De inriktade satsningarna, utöver de 10 miljarderna, satsas 11 mdkr.

ON:15,5 i ökad ram och statsbidrag 11,5

UN: 11,5 ökad ram. Statsbidrag 51,1 mkr riktade medel för minskade barngrupper, ytterligare 16,9 för en jämlik grundskola och förskola, det kommer ännu fler.

Fahimeh Nordborg (V)

Gruppledare

 

 

 

 

 

 

Dela den här sidan:

Kopiera länk