Nyheter

Vänsterpartiet vill ha jämställd föräldraförsäkring

Att det inte bara är en förälder som ska ansvara för barnen i en familj, det är något som de allra flesta i vårt samhälle är beredda att skriva under på.

Lika odramatiskt bör det också vara att säga att ett barn behöver båda sina föräldrar, inte bara den ena. Trots detta ser vi hur dagarna i föräldraförsäkringen är skevt uttagna. Bara tio procent av dagarna innan barnet fyllt två år tas ut av papporna.

Sverige vill vara ett jämställt land och vi hamnar också ofta långt upp i jämställdhetsindex internationellt. EIGE, European Institute for Gender Equality, utför på uppdrag av EU undersökningar och tar fram material för att utreda och främja jämställdheten i Europa. Där kan man se att Sverige toppar listan för jämställda länder i EU.

EIGE menar att det krävs mycket arbete för att kvinnors situation ska bli bättre på arbetsmarknaden, och här är Sverige inget undantag. Kvinnor tar mer ansvar för barn och det obetalda arbetet i hemmet och det är ett av de största hindren för ett jämställt arbetsliv. Kvinnor som är hemma med småbarn utför dessutom nästan dubbelt så mycket obetalt hushållsarbete som män i samma situation. Vi vet att i Sverige tas tre av fyra föräldradagar ut av kvinnor och i bara tretton procent av alla familjer delas det lika.

Innan barn föds lever par ofta relativt jämställt. När barn kommer in i bilden kan vi däremot se att kvinnors situation i arbetslivet påverkas mycket mer än männens, och det till det negativa. 15 år efter ett par skaffat sitt första barn är inkomstklyftan 35 procent och det beror till största delen på att föräldrarna tar olika stort ansvar för sina barn. Detta bidrar bland annat till att kvinnor får en lägre pension. I dagens läge är hälften av alla kvinnor som går i pension berättigade till garantipeson, eftersom deras pension är så låg.

Vänsterpartiet vill ändra lagen så att föräldrarna delar på dagarna i föräldraförsäkringen, alltså införa en individualiserad föräldraförsäkring. Vi menar att detta skulle motverka att kvinnor får lägre inkomster än män och skulle ge en bättre relation till båda sina föräldrar.

Fahimeh Nordborg (V)

Gruppledare, Trollhättan

Theres Hjalmarsson Nielsen (V)

Styrelseledamot, Trollhättan

 

 1. Svein Blikfeldt skriver:

  Skriver mest för att ge ett alternativ.

  Riskerna med att göra dagar till respektive individ, är att männen fortsätter på inslagen väg, då blir det mindre dagar till barnet.

  Jag håller med i slutmålet, ett jämställt samhälle mellan kvinnor och män. Var med om detta tema inom partiet i Vänersborg för ett tag sedan.

  Min åsikt är att det ekonomiska ansvaret ska delas lika. Då skulle man kunna se att försäkringen gav 100% av lön för att minska klyftan. Men vi får inte med männen till kvarnen på det.

  Jag tror därför att om man skaffar barn, så måste det ekonomiska ansvar jämkas, kanske även retroaktivt.

  Jag skulle vilja se ett system som nu t.ex. det kommande, men där det ekonomiska ansvaret fördelas lika. man kanske kan se för sig en jämkning på på skatteverket . Så oavsett vem som har varit hemma mest med barnen, så ska man som förälder ta lika stort ekonomisk ansvar oavsett kön. Men att var och en har första prioritet på sina 50%. Väljer man att överföra delar av detta. så ska man veta att man ekonomisk kommer att jämkas lika.

  Nu finns det familjer av olik form i samhället. så praktisk kanske vårdaren av barnet inte alltid följer norm samhället. Att dagar kan användas olika. T.ex. kanske mor/far föräldrar vill ta någon dag.

  Det är länge sedan jag övertygades om att vi måste dela ekonomi och dagar från varandra.

  I övrigt är jag ganska öppen för utformning, bara barnen får samma rätt till umgänge med föräldrar i första hand.

  Jag avslutar dock med sida 2. Den som man inte skriver så mycket om.

  Jag är övertygad om att lagstiftaren förstår att det är svårt att lära gammal hund att sitta. Så nettot med att reservera dagar på mannen är att mindre dagar ska utnyttjas av systemet.

  Här hoppas jag det finns många Vänsterpartister som skyddar barnets rätt till umgänge med föräldrarna. För det är barnet som har rättigheten. När barnets dagar med umgänge krymper. Så blir vi kanske några till som vill dela upp dagar och ekonomi, just för att barnets umgänge ska skyddas.

  Har då stoppad i en avvikande åsikt, kanske kan det bidra till lite debatt kring ämnet, hoppas det åtminstone.

  // Svein

Skriv en kommentar