Nyheter

Vi har gjort vad vi kan för ett tågstopp vid Upphärrad

 

 1. Svein Blikfeldt skriver:

  Konstigt när man hör att politiker inom Socerna i Trollhättan uttalar sig positivt.

  Med utgångspunkt i att folkvalda ska förvalta skatt med aktsamhet och föregå med bra exempel i miljöfrågorna, så undrar man om beslutet har sådana legitima skäl att det inte borde överklagas till annan prövning.

  Om det för Trollhättans befolkning betyder möjligheter till nära till jobb i städerna, men ändå kunna bo i villa på landet. Hur och med vad har de rösta.

  Om det för ungdomar betyder närhet till service gymnasieskola och universitet. För inte att säga vilken möjlighet till ökad utveckling det skulle betyda för dessa individer.

  Möjligheterna till bostäder som kommun redan har i kommuns MRP. Kan man åsidosätta så mycket utan att det får konsekvenser.

  Beträffande förvaltningen av skattemedel, är de döda de som ska granska det. Om inte är det dags för fortsättningen. Där denna röstning är förenligt med kommunallagen i olika avseende.

  Var jag er har jag begärt att man granskar beslutet. Särskilt i hur skattemedel förvaltas, hur kommun befrämjar miljön och sist men inte minst hur landsbygdens folk så långt det går ska ha rätt till en likvärdighet med andra i kommun.

  Så som Upphärad ligger geografisk. Så skulle även ett stopp där avlasta Järnvägsstation i stan.

  Förutsättningar för Trollhättans kommun att locka hit folk med adekvat kompetens försämras avsevärt. Trollhättan skulle tjäna på att själv bekosta tågstoppet. Det blir röda siffror om det inte byggs.

  Var jag dig tog jag detta till kommunstyrelsen i Trollhättan. För inte kan stan släppa detta utan strid på alla plan. Tror det finns stort stöd i Trollhättan.

  Framförallt bör man lokalt framföra Subsidiaritetsprincipen inom EU som tungtvägande skäl för att beslut i lokala frågor så långt som möjligt ska genomföras nära individen. Särskilt om beslutet på regionalt nivå uppenbarligen skadar regions utveckling.

  Stå på er. Det finns saker i Trollhättan som har politisk förankring. Framförallt är detta en landsbygdsfråga som förenklar för landsbygdens befolkning. Då bör lokala beslut få tyngre genomslagskraft av de som bor där.

  Man kan inte se detta som en sak för Upphärad. Det handlar om regions förutsättningar lokalt. I det ska det invägas i näringspolitiska förutsättningar som detta beslut urholkar.

  Jag förstår därför nya tag på kommande möte i kommunstyrelsen. Tror du får stöd för att gå vidare där i någon form.

  Stå på er!

Skriv en kommentar