Nyheter

Läs det senaste från Vänsterpartiet Trollhättan

Låt undersköterskorna arbeta med omsorg

FULLMÄKTIGE Under fullmäktige blev det debatt om bemanning och arbetsmiljö inom äldreomsorgen. Bakom interpellationen stod Allianspartierna. Detta är en viktig fråga för Vänsterpartiet och vi anser att undersköterskors kompetens skall tas tillvara på. Särskilt i en situation då det är brist på just denna yrkesgruppen. – Vänsterpartiet lade 2014 fram en motion om just detta som fick bifall. Där syftet var just att se över undersköterskors och vårdbiträdens arbetsuppgifter sade Eva Sandberg (V) fullmäktigeledamot. Just nu pågår en utredning hur vissa arbetsuppgifter kan tas bort så att undersköterskor kan jobba med omvårdnad och inte med t ex städning.

10 000 gröna framtidsjobb

När höstregnen drar in är det kanske svårt att föreställa sig att solenergin skulle kunna bli en betydelsefull energikälla i Sverige. Men så är det faktiskt. Sverige har faktiskt lika mycket solinstrålning som länder som Tyskland och Danmark. Länder som storsatsar på solenergi. I årets skuggbudget föreslår Vänsterpartiet den största satsningen någonsin på solenergi i Sverige. Vårt mål är att solenergin ska ge mer energi än en kärnkraftsreaktor 2020. Detta är möjligt att uppnå om vi ger ekonomiskt stöd till utbyggnaden av solenergi. Men vi behöver också införa ett system där den som sätter upp solceller på sitt eget hus ska kunna leverera in den elen...

På söndag drabbar de blå och röd ihop i en fotbollsmatch!

På söndag möts det röda laget (S och V) med det blå laget (M, C, Fp, Kd och Mp) Avblåsning är kl. 11:00 den 2 september på Sjuntorpsvallen. För att inte trötta ut våra politiker allt för mycket innan valet spelas 2×20 min match. Fotbollsmatchen spelas till förmån för Barncancerfonden. Alla är varmt välkomna  att delta som åskådare. För vem vill missa en röd seger?! Läs mer: http://ttela.se/start/trollhattan/1.1746173-rott-mot-blatt-pa-gront   http://ttela.se/start/trollhattan/1.1746173-rott-mot-blatt-pa-gront

Den passiva högerregeringen bär skulden

Det man vinner på gungorna (att inte stödja Saab) förlorar man flera gånger om på karusellerna (ökade offentliga utgifter om massarbetslöshet uppstår). Mänskligt lidande och utarmning av teknisk kompetens är svårt att värdera i pengar men det är också en kostnad.    .Regeringen säger att om inte en av världens största biltillverkare (GM) kunde få Saab på fötter, då var chanserna minimala att en av världens minsta billverkare (Koenigsegg) skulle få det. Men storleken på ett företag betyder ingenting om de som styr företaget inte hänger med den allmänna utvecklingen på miljösidan etc. Det är väl känt att USA under...

Välfärd istället för skattesänkningar

Lokala företag över hela landet märker också snabbt av att folk tappar jobbet och därmed köpkraften. Det är också därför land efter land har mött krisen med tydliga krispaket. Sverige har däremot gjort väldigt lite: inga större byggsatsningar, och inget klart besked om välfärden. Resultatet syns i att Sveriges arbetslöshet har ökat betydligt mer än i andra EU-länder.     De pengar regeringen skjutit till i höstbudgeten räcker förhoppningsvis för att stoppa en del av varselprocesserna i kommuner och landsting, men det är ett högst tillfälligt tillskott. Kommunerna Sverige över behöver få veta att de har uppbackning i åtminstone de närmaste...

Lars Ohly till Uddevalla 17/11.

Tisdag 17 nov. 17.00 till ca 18.45 kommer Lars Ohly att finnas i vår lokal 2:a vån i Folkets Hus Uddevalla för att informera/samtala med oss om läget i politiken och samtidigt bjuder vi på en matbit.   Alla välkomna inget medlemskrav. Tisdag 17 nov. 17.00 till ca 18.45 kommer Lars Ohly att finnas i vår lokal 2:a vån i Folkets Hus Uddevalla för att informera/samtala med oss om läget i politiken. Och samtidigt bjuder vi alla på en matbit.Alla välkomna, inget medlemskrav. Kl. 19.00 fortsätter han två vån ned i Folkets Hus A-salen där han är inbjuden av Kommunal...

Dåligt utnyttjad mark vid Resecentrum

Vad används då denna mark till i dag? Området på andra sidan spåret vid järnvägsstationen, kvarteret Inspektorn, har kommunen börjat exploatera som ett småindustriområde i och med att Volvo Brandt fått tillstånd att utöka sin verksamhet där. Hela Hjulkvarn, från järnvägen upp till södra Stallbacka, används antingen till camping några få veckor per år, ett Folkets Park som har sett sina bästa dagar, lagerlokaler eller skrotupplag, de senare dessutom i ett attraktivt sjöläge. I kvarteret Mars planerar Skanska för ett höghus med kringliggande p-hus men utan inslag av handel eller annan verksamhet. Detta är exempel på en mycket ineffektiv användning...

Ännu ett bakslag för vårt skolsystem

Det är framför allt de nyanlända elevernas dåliga studieresultat som Skolinspektionen slagit ner på. Man menar att det vid de besökta skolorna (Sylteskolan och Magnus Åbergsgymnasiet) inte görs individanpassade lösningar för de nyanlända eleverna. Utbildningens utformning tar därmed inte sin utgångspunkt i elevernas samlade kunskaper, behov, förutsättningar och erfarenheter, skriver Skolinspektionen.  Man menar vidare att det finns nyanlända elever som behöver studiehandledning, men som inte får det i de besökta skolorna. Eleverna ges därmed inte förutsättningar att följa undervisningen i ämnen som de har eller kan ha kunskaper i.  Som vänsterpartiets ledamot i Utbildningsnämnden och som en person som upplevt...

V vill inte betala prinsessbröllop

I sin budgetmotion säger partiet nej till de 14 miljoner kronor regeringen vill anslå. Vänsterpartiets ledamot i riksdagens konstitutionsutskott Marianne Berg påpekar att kungafamiljen redan har ett skattefinansierat apanage på 125 miljoner kronor och att alla, även kungafamiljen, måste dra sitt strå till stacken i kristider.   Vänstern vill ge ännu mer till kommuner   Vänsterpartiet föreslår 30 miljarder mer än regeringen i statliga bidrag till kommunerna för de kommande två åren. 24 av de miljarderna ska vara tillfälligt krisstöd för att återanställa och behålla personal.   Det ökade bidraget betalas bl a med höjda skatter, framgår av partiets kommande...

Man ska använda tekniken på rätt sätt

David Jansson (M) ger en osann bild av oss vänsterpartister när han påstår att jag är emot all teknik. Jag menade i min insändare att man ska använda tekniken på rätt sätt. Ett exempel på att man inte använder tekniken på rätt sätt är att David Jansson nästan alltid har sin bärbara dator med sig även på våra politska möten. Det gör att han inte hänger med på de beslut som fattas.    Ett exempel är när ärendet om byggandet av bandyhallen i Trollhättan var uppe i kommunfullmäktige. Just vi vänsterpartister sa nej till byggandet av bandyhallen, vilket David Jansson...