Nyheter

Läs det senaste från Vänsterpartiet Trollhättan

Om Socialdemokraterna begränsar strejkrätten hotar Vänsterpartiet att avbryta samarbetet med regeringen. Det meddelade partiledaren Jonas Sjöstedt på måndagen. Vänsterpartiets partiledare Jonas Sjöstedt (V). Foto: TT Bild Efter den långdragna konflikten mellan Hamnarbetarförbundet och APM Terminals i Göteborgs hamn, har arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S) tidigare gått ut och sagt att hon är beredd att lagstifta om inskränkningar i konflikträtten. En sådan lagstiftning skulle dock få konsekvenser inte bara för de fackliga organisationerna utan också för regeringen, varnade i dag Vänsterpartiets partiledare Jonas Sjöstedt på en pressträff i riksdagen. – Det är en mycket allvarlig varning till regeringen: lägg inte fram det...

Vänsterpartiet vill ha jämställd föräldraförsäkring

Att det inte bara är en förälder som ska ansvara för barnen i en familj, det är något som de allra flesta i vårt samhälle är beredda att skriva under på. Lika odramatiskt bör det också vara att säga att ett barn behöver båda sina föräldrar, inte bara den ena. Trots detta ser vi hur dagarna i föräldraförsäkringen är skevt uttagna. Bara tio procent av dagarna innan barnet fyllt två år tas ut av papporna. Sverige vill vara ett jämställt land och vi hamnar också ofta långt upp i jämställdhetsindex internationellt. EIGE, European Institute for Gender Equality, utför på uppdrag...

Medlemsmöte nu på torsdag 14/12 kl:17.30

Hej kära medlemmar! Ni är välkomna till vårt sista medlemsmöte för året, då vi bjuder på gröt och grupparbete om vårt KommunPolitika program(kPP).   Adress: Drottninggatan 21 tid: 17.30 Varmt välkomna  

Välkomna till vårt medlemsmöte den 23/11

23 november kl 17:30 Börjar med fika och mötet startar 18:00. Adress till lokalen: Drottninggatan 21, Trollhättan. -Mattias F berättar om tidsplanen för valrörelsen 2018. -Fahimeh N informerar medlemmarna om att det kommer att bli ett grupparbete kring det utkast som vi har tagit fram om kpp på nästa medlemsmötet den 14/12. -Deltagarna från Vänsterdagarna informerar. OBS: Förhandsnominering till kommunfullmäktigelistan 2018 förlängs! Möjligheten att förhandsnominering till valsedeln för kommunfullmäktige förlängs till 30 november. Intresserad? Nomineringar sändes skriftligt direkt till valberedningen på mailadress: [email protected] För att nomineringen skall gälla krävs det att personen är tillfrågad. Självklart kan du nominera dig själv!...

Mitt anförande budget 2018.

Ordförande och presidiet, fullmäktigeledamöter, ärade åhörare och sist men inte minst kära trollhättebor som lyssnar på radion. Jag vill framför allt tacka vår duktiga personal inom Trollhättan stads verksamheter och i alla nivåer, utan deras arbete hade trollhätteborna inte fått den service vi lovar dem. Trollhättan är möjligheternas stad, med sina så väl små som stora företag, känt för att vara teknisk stad, som en bra student stad, med sin mångkulturalitet och ett aktivt kultur- och föreningsliv. Vi i den rödgröna majoriteten i Trollhättan lägger fram en budget för ett hållbart Trollhättan, med ett socialt, ekonomiskt och ekologiskt perspektiv med...

Trollhättans rödgröna politiska majoritet presenterar

  Budget 2018: En hållbar välfärd – för alla De senaste åren har vi gjort stora, långsiktiga investeringar i Trollhättan. Redan nu börjar vi se resultatet av det arbete vi har gjort. Skolresultaten går upp, vi hamnar högt upp i näringslivets ranking, vi minskar arbetslösheten och får utmärkelser för det arbete vi gör med att öka ekologiska inköp.  Årets budget handlar om att fortsätta prioritera en hållbar välfärd för trollhätteborna. Vi fortsätter att bygga ett starkt och hållbart Trollhättan! Trollhättans Stads ambitiösa övergripande mål ”70 000 invånare år 2030” pekar tydligt ut riktningen för framtiden och berättar om en strävan om...

Medlemsmöte den 26/10

Nu har vi möjlighet att träffas igen! Medlemsmöte 26 oktober.   Varmt välkomna till vårt medlemsmöte torsdagen den 26/10 klockan 18:00 i vår lokal på Drottninggatan 23. Detta möte är i vår lokal och startas med fika kl:17.30    

Medlemsmöten

Trollhättevänstern Hösten 2017. Varmt välkomna till vårt medlemsmöte torsdagen den 24/8 klockan 17:30 i vår lokal på Drottninggatan 23. Program: Katarina Nyman, Trollhättans Integrationsstrateg är inbjuden för att prata om hennes roll med att omvandla politiska beslut till praktisk handling. Här kan ni också se höstens inplanerade medlemsmöten. Samtliga möten är i vår lokal och startas med fika kl:17.30 21 september 26 oktober 23 november 14 december Julavslutning Välkomna

Billigt flyg viktigare än klimatet?

Replik på debattartikel av Peter Eriksson(m) och Gunna Lidell (m) den 28 juli. Peter Eriksson (m) och Gunnar Lidell (m) lägger stort krut på att attackera regeringens föreslagna flygskatt på in- och utrikesresor. Båda påstår att flygskatten är miljömässigt verkningslös, vilket strider mot Naturvårdsverkets egna beräkningar om en årlig utsläppsminskning på 180 000 ton koldioxidekvivalenter. Detta motsvarar utsläppen för 100 000 bensinbilar under ett års tid. Inte illa jobbat av en liten extra avgift på 80 kronor för en inrikesresa! Liknelsen med rätt lufttryck i däcken och rätt hastighet faller platt till marken om mängden bilar konstant ökar. Ju fler...

Pensionärens tuffa ekonomi

  Replik på Peter Eriksson’s debattartikel den8/7, Damen framför mig Det är ironiskt att Peter Eriksson (m) kommenterar en fattigpensionärs situation med tanke på det pensionssystem som Peters parti – moderaterna – var med om att införa under 90-talet. Det nuvarande pensionssystemet sänker automatiskt pensionerna när intäkterna till systemet minskar, något som de senaste tio årens skattesänkningar har bidragit till. Dessutom tillkommer den så kallade pensionärsskatt som den forna alliansregeringen införde där en pensionär betalar högre skatt än en förvärvsarbetande i arbetsför ålder. Båda delar bär en skuld till pensionärernas tuffa privatekonomi. Vänsterpartiet strävar efter att införa ett nytt och...