Nyheter

Läs det senaste från Vänsterpartiet Trollhättan

Vi ger inte upp hoppet om ett inkluderande Trollhättan

 Det kan ibland upplevas i debatten att Kronogården är ett område i rent förfall. Vi vet att området är socialt utsatt, många är arbetslösa och utbildningsnivån i området är inte lika hög som de andra områdena. Vi vet också att de flesta som bor och arbetar där är medvetna om att Kronogården är så mycket mer än den bild som media och några politiska partier i Trollhättan vill måla upp av. Det är ett område som Staden ständigt utvecklar och satsar på. Från Stadens sida arbetar vi med att öka valdeltagandet, att stärka kvinnor genom bl a Kvinnohuset, att stödja...

Vänsterpartiet satsar på skolan

Vänsterpartiets samarbete med majoriteten har varit bra för Trollhättan. Som vice ordförande i utbildningsnämnden är jag dessutom extra stolt över hur skolan utvecklats under den senaste mandatperioden. Även om vi alla är medvetna om de utmaningar som finns framför oss så är det viktigt att vi ser tillbaka på de senaste årens arbete och se de framsteg som vi nått. Det har skett många förändringar, både stora och små, men de är alla otroligt viktiga. Varje framsteg är en byggsten i byggandet av en bättre helhet. Vi har till exempel kämpat för att hålla skolor öppna på landsbygden, en viktig...

Ekonomisk jämlikhet mellan kvinnor och män

Kvinnor står i bredd världen över, säger ”Stopp, nog nu!”. Vittnesmål om sexuella övergrepp i bransch efter bransch. Nära hundra år efter att kvinnor fått rösträtt blev det smärtsamt tydligt hur långt vi som samhälle är ifrån jämställdhet. Men det blir också tydligt hur långt vi kan nå, tillsammans. Jämställdheten i ett samhälle kan mätas på olika sätt. Högern gör det genom antalet kvinnliga företrädare i bolagsstyrelser och genom antalet kvinnliga höginkomsttagare. Vi gör det genom att se hur de flesta, hur du och jag, värderas i relation till män. Vilka möjligheter vi har att styra över våra liv. Vi...

Vi har gjort vad vi kan för ett tågstopp vid Upphärrad

REPLIK Svar till Upphärads Socialdemokratiska förening genom Carina Lorentzon, Socialdemokrat i Trollhättans fullmäktige (12 februari) Västtågsutredningen är en utredning om att skapa fler tågstopp längs våra järnvägar. Utredningen föreslog 13 stopp, men inte något stopp i Upphärad. Egon Frid är Vänsterpartiets representant i Västra Götalandsregionens kollektivtrafiknämnd. När Västtågsutredningen presenterades i kollektivtrafiknämnden 28 april 2017 tyckte Vänsterpartiet att fler tågstopp behövdes, varav det ena som namngavs var just Upphärad. Han var dock ensam om att ha den uppfattningen och röstades ner (§ 15 i kollektivtrafiknämndens protokoll). Det framgår också av protokollet att Socialdemokraterna i kollektivtrafiknämnden inte var positiva till en utbyggnad...

Årsmöte 2018

Vänsterpartiet Trollhättan har haft årsmöte och noterar i sin rapport att ett ökat medlemsantal, utbildning och delaktighet summera det gångna verksamhetsåret. Blicken riktas nu mot ett valår som lokalt kommer att innehålla bland annat firande av Internationella kvinnodagen, öppna möten med stadens invånare och ett fortsatt socialistiskt, feministiskt och antirasistiskt arbete. En stark och växande partiförening Rossana Dinamarca, ordförande på årsmötet, tyckte det var kul att se så många deltagare. ”Detta tillhör nog de gånger som det varit flest på ett årsmöte”. Föreningen växer. Lina Fryk Granat, partiföreningens ordförande, meddelade att ”vi har fått fler medlemmar än på mycket länge”....

Om Socialdemokraterna begränsar strejkrätten hotar Vänsterpartiet att avbryta samarbetet med regeringen. Det meddelade partiledaren Jonas Sjöstedt på måndagen. Vänsterpartiets partiledare Jonas Sjöstedt (V). Foto: TT Bild Efter den långdragna konflikten mellan Hamnarbetarförbundet och APM Terminals i Göteborgs hamn, har arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S) tidigare gått ut och sagt att hon är beredd att lagstifta om inskränkningar i konflikträtten. En sådan lagstiftning skulle dock få konsekvenser inte bara för de fackliga organisationerna utan också för regeringen, varnade i dag Vänsterpartiets partiledare Jonas Sjöstedt på en pressträff i riksdagen. – Det är en mycket allvarlig varning till regeringen: lägg inte fram det...

Vänsterpartiet vill ha jämställd föräldraförsäkring

Att det inte bara är en förälder som ska ansvara för barnen i en familj, det är något som de allra flesta i vårt samhälle är beredda att skriva under på. Lika odramatiskt bör det också vara att säga att ett barn behöver båda sina föräldrar, inte bara den ena. Trots detta ser vi hur dagarna i föräldraförsäkringen är skevt uttagna. Bara tio procent av dagarna innan barnet fyllt två år tas ut av papporna. Sverige vill vara ett jämställt land och vi hamnar också ofta långt upp i jämställdhetsindex internationellt. EIGE, European Institute for Gender Equality, utför på uppdrag...

Medlemsmöte nu på torsdag 14/12 kl:17.30

Hej kära medlemmar! Ni är välkomna till vårt sista medlemsmöte för året, då vi bjuder på gröt och grupparbete om vårt KommunPolitika program(kPP).   Adress: Drottninggatan 21 tid: 17.30 Varmt välkomna  

Välkomna till vårt medlemsmöte den 23/11

23 november kl 17:30 Börjar med fika och mötet startar 18:00. Adress till lokalen: Drottninggatan 21, Trollhättan. -Mattias F berättar om tidsplanen för valrörelsen 2018. -Fahimeh N informerar medlemmarna om att det kommer att bli ett grupparbete kring det utkast som vi har tagit fram om kpp på nästa medlemsmötet den 14/12. -Deltagarna från Vänsterdagarna informerar. OBS: Förhandsnominering till kommunfullmäktigelistan 2018 förlängs! Möjligheten att förhandsnominering till valsedeln för kommunfullmäktige förlängs till 30 november. Intresserad? Nomineringar sändes skriftligt direkt till valberedningen på mailadress: [email protected] För att nomineringen skall gälla krävs det att personen är tillfrågad. Självklart kan du nominera dig själv!...

Mitt anförande budget 2018.

Ordförande och presidiet, fullmäktigeledamöter, ärade åhörare och sist men inte minst kära trollhättebor som lyssnar på radion. Jag vill framför allt tacka vår duktiga personal inom Trollhättan stads verksamheter och i alla nivåer, utan deras arbete hade trollhätteborna inte fått den service vi lovar dem. Trollhättan är möjligheternas stad, med sina så väl små som stora företag, känt för att vara teknisk stad, som en bra student stad, med sin mångkulturalitet och ett aktivt kultur- och föreningsliv. Vi i den rödgröna majoriteten i Trollhättan lägger fram en budget för ett hållbart Trollhättan, med ett socialt, ekonomiskt och ekologiskt perspektiv med...