sida

Våra kommunpolitiker

Mattias Foldemark

[email protected]
070 – 943 00 80

 • Kommunfullmäktige, gruppledare
 • Kommunstyrelsen
 • Ekonomiutskottet
 • Personalutskottet
 • Ks-samordningsberednig
 • Ks-saomordningsutskott
 • Trollhättans Stadshus AB
 • Trollhättans Industrispår
 • Coompanion – Kooperativ Utveckling i Fyrbodal – Ledamot
Lina Fryk Granat

[email protected]
070 – 759 04 33

 • Kommunfullmäktige
 • Kommunstyrelsen
 • Ekonomiutskottet
 • Utskottet för social hållbarhet
 • Invandrarrådet
 • Kunskapsförbundet Väst
 • Kommunfullmäktiges valberedning
Salima Daidan

[email protected]
070 – 798 73 29

 • Kommunfullmäktige
 • 1:a vice ordf Omsorgsnämnden
 • Utskottet för enskilda ärenden
Tobias Hval

[email protected]
0768-485885

 • Kommunfullmäktige, ersättare
 • Omsorgsnämnden, ersättare
Fahimeh Nordborg

[email protected]
0705-411906

 • Kommunfullmäktige
 • 1:a vice ordf Utbildningsnämnden
 • Ordförande i förskoleutskottet
Elena Miyawaki

[email protected]

 • Utbildningsnämnden, ersättare
 • Grundskoleutskottet
Christer Bohm

[email protected]
070-5413713

 • 1:a vice ordf i Kultur- och fritidsnämnden
Eva Sandberg

[email protected]

073 – 231 82 18

 • Arbetsmarknads och socialnämnden, ledamot
 • Sociala utskottet, ledamot
Petra Larsson

[email protected]

 • Arbetsmarknads och socialnämnden,ersättare
Mikael Foldemark

[email protected]
070 – 469 18 71

 • Samhällsbyggnadsnämnden, ord
Karl-Gustaf Elf

[email protected]
076 – 008 11 86

 • Samhällsbyggnadsnämnden, ersättare
Tobias Sandberg

[email protected]
076-7832700

 • Kommunfullmäktige, ersättare
 • Eidar AB, ledamot
Kent Hörnlund

[email protected]
070 – 534 05 89

 • Kraftstaden, ledamot
Anna Foldemark Lanhage

[email protected]
073 – 527 33 57

 • TEAB, ledamot
Kokab Faris

[email protected]
073-6824390

 • Kommunrevision, ledamot

 

Dela den här sidan:

Kopiera länk