Kommunpolitiken

Stoppa diskrimineringen av handikappade

Det är en manifestation för att synliggöra den diskriminering som personer med funktionsnedsättning drabbas av i sin vardag. Svårigheter att komma in på caféer, affärer eller bussar hindrar tusentals människor från att delta fullt ut i samhällslivet.    Vänsterpartiet stödjer marschen och menar att bristande tillgänglighet är diskriminering. Nu är det hög tid att gå från ord till handling! Det handlar om lika rättigheter för alla medborgare. Vänsterpartiet vet att det utöver lagstiftning krävs pengar. Vad gör regeringen/borgarna för de handikappades rätt till full tillgänglighet?   Vänsterpartiet i Trollhättan  

Årsmöte Ung Vänster Trollhättan

I söndags höll ung vänster trollhättan sitt årsmöte efter en lång paus där ny styrelse valdes för klubben.  De följande medlemmar i styrelsen är: Claudia Lind, ordförande Victor Shotton, sekreterare Robert Zackrisson, kassör Näste möte äger rum den 25 maj kl 14.00 i lokalen där verksamhetsplan och sommaraktiviteter ska planeras.

SKL´s inställning en fara för samhället

Arbetsgivaren Sveriges Kommuner och Landsting´s agerande är en fara för samhället när de vägrar höja lönerna för vårdförbundets medlemmar.    SKL´s inställning en fara för samhället   Vårdpersonalen utgör ett oerhört viktigt arbete för att främja vår hälsa och vårt välmående med tanke på den utbildning och det ansvar de har för vår skull. Vad händer om ingen längre söker sig till vården på grund av de usla lönerna? Vad händer om våra kickliga sjuksköterskor flyttar till Norge för att få bättre betalt? Kom igen SKL! Svälj stoltheten och höj lönerna för era vårdanställda. Det tjänar vi alla på!  ...

Vänsterpartiet satsar på järnväg i vårbudgeten

Vi vill sänka biljettpriserna på tågresor och föreslår därför att avkastningskravet på SJ avskaffas, säger Ulla Andersson, vänsterpartiets ekonomisk-politiska talesperson.   Vänsterpartiet vill ändra budgetlagen och införa en investeringsbudget, så att staten kan lånefinansiera långsiktiga investeringar i vägar och järnvägar. Det är viktigt för att nå de svenska klimatmålen. För att få fart på byggandet av hyreslägenheter vill vänsterpartiet inrätta en bostadsfond som ger stöd till nya energisnåla bostäder. – Vi föreslår att staten antar ett nationellt mål att bygga 20 000 hyresrätter varje år. För att minska klimatpåverkan ska alla nya flerbostadshus som byggs efter 2010 vara så kallade...

Försvara hyresätten och allmännyttan!

  Hyresrätten och allmännyttan är huvuddelar i en fungerande välfärdsstat. Som det ser nu kommer dessa två begrepp att skrotas om borgarna får som de vill.   I Stockholm säljer man ut hyresrätter på löpande band och tvångsprivatiserar lägenheter till dem som inte vill ombilda till bostadsrätt. På regeringsbordet planerar man att införa marknadshyror och att de kommunala bostadsbolagen ska gå med vinst. Det betyder slutet för allmännyttan med bra boende och skäliga hyror. Detta är en katastrof för grupper med dålig ekonomi, inte minst de ungdomar som ska flytta hemifrån de kommande åren. För en social botadspolitik – försvara...

8:e mars kommunal falggdag i Trollhättan

Den internationella kvinnodagen, den 8 mars, firas över hela världen. Dagen firas också i FN och i många länder är den en nationell helgdag. När kvinnor från hela världen firar ”sin dag”, manifesterar de alla kvinnors kamp i århundraden för att få delta i samhället på samma villkor som män.    Gör den 8:e mars till en kommunal flaggdag i Trollhättans kommun Den internationella kvinnodagen, den 8 mars, firas över hela världen. Dagen firas också i FN och i många länder är den en nationell helgdag. När kvinnor från hela världen firar "sin dag", manifesterar de alla kvinnors kamp i...