• Hem
  • Uppdrag (old)
sida

Uppdrag (old)

Kontakta oss gärna om ni undrar över något eller om ni vill att vi skall driva en specifik fråga. Vi har regelbundna gruppmöten vilka är öppna för alla medlemmar.

Riksdagen

Västra Götalands läns norra.

Rossana Dinamarca

Kommunfullmäktige

Fyra mandat 2014-2018

Ordinarie ledamöter

Fahimeh Nordborg (gruppledare)

Tobias Sandberg

Eva Sandberg

Mattias Foldemark

Ersättare

Salima Daidan

Bengt Johansen

Styrelser och nämnder

Kommunstyrelsen

Fahimeh Nordborg – ledamot

Mattias Foldemark – ersättare

Kommunrevisionen

Mayson Murad – ledamot

Arbetsmarknads- och socialnämnden

Eva Sandberg – ledamot

Bengt Johansen – ersättare

Byggnads- och trafiknämnden

Mattias Foldemark – ledamot

Kokab Faris – ersättare

Kultur- och fritidsnämnden

Christer Bohm – 1:e vice ordförande

Miljönämnden

Kent Hörnlund – ledamot

Omsorgsnämnden

Salima Daidan – ledamot

Thomas Blomqvist – ersättare

Utbildningsnämnden

Fahimeh Nordborg – 1:e vice ordförande

Anna Foldemark Lanhage – ersättare

Valnämnden

Kent Hörnlund – ledamot

Stads Hus AB

Fahimeh Nordborg – ledamot

Trollhättan Tomt AB

Jonas Tilhon – ledamot

Trollhättans Energi AB

Anna Foldemark Lanhage – ledamot

Eidar AB

Tobias Sandberg – ledamot

Kunskapsförbundet Väst

Tobias Sandberg – ledamot

Dela den här sidan:

Kopiera länk