sida

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen leder och samordnar förvaltningen av kommunens angelägenheter och har den övergripande tillsynen över kommunens övriga nämnder/styrelsers verksamhet.

Kommunstyrelsen skall bereda och yttra sig över alla ärenden som handläggs av kommunfullmäktige.

Fahimeh Nordborg – ledamot

Tobias Sandberg – ersättare

Har du frågor eller vill att vi driver en specifik fråga kontakta vår företrädare.

Här hittar du senaste föredragningslistan och protokoll från Kommunstyrelsen.

Dela den här sidan:

Kopiera länk