sida

Kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämnden har det politiska ansvaret för kultur- och fritidsfrågorna i Trollhättans Stad. Nämnden har bland annat till uppgift att sätta mål och fördela ekonomiska resurser inom verksamhetsområdet.

Christer Bohm – 1:e vice ordförande

Har du frågor eller vill att vi driver en specifik fråga kontakta vår företrädare.

Här hittar du senaste föredragningslistan och protokoll från Kultur- och fritidsnämnden.

Dela den här sidan:

Kopiera länk