sida

Miljönämnden

Miljönämndens uppdrag är att utveckla staden så att vi alla får så rent vatten, ren luft och ren mat samt så mycket natur som möjligt. Detta sker genom inspektektion av olika verksamheter och information till allmänheten samt deltagande i Stadens planeringsarbete.

Kent Hörnlund – ledamot

Har du frågor eller vill att vi driver en specifik fråga kontakta vår företrädare.

Här hittar du senaste föredragningslistan och protokoll från Miljönämnden.

Dela den här sidan:

Kopiera länk