2012-02-29 Stöd för elever med utlandsbakgrund

2012-02-29 Stöd för elever med utlandsbakgrund

Motion till kommunfullmäktige i Trollhättan

Ungdomar som kommer hit från andra länder behöver extra stöd i svenska språket för att kunna klara av sina studier. Studiehandledning är en lagstadgad form av stöd för dessa elever.

I Trollhättans stad satsar utbildningsnämnden 600 tusen kronor för detta ändamål. Detta belopp har inte höjts sen 2005 trotts att antalet elever med utlandsbakgrund har mer än fördubblats i Trollhättan.

Jag föreslår fullmäktige:
– Att en kartläggning görs av hur dessa pengar används
– Att en kartläggning av dagsbehovet görs
– Att det tillförs tillräckligt medel till nämnden för att säkra att dessa elever får den hjälp de behöver.

Trollhättan den 2012-02-29

Fahimeh Nordborg
Gruppledare för Vänsterpartiet i Trollhättan