2012-02-29 Modersmålsundervisning och studiehandledning

2012-02-29 Modersmålsundervisning och studiehandledning

Interpellation till utbildningsnämndens ordförande Mats Wiking

Modersmålsundervisning och studiehandledning i Trollhättans skolor

Vi vet att antalet elever med utlandsbakgrund ökar i Trollhättan. Modersmålsundervisning och studiehandledning är två lagstadgade och viktiga insatser för dessa elever. Därför vill jag ställa följande frågor till dig.

 • Vilket är enligt dig syftet med modersmålsundervisningen?
 • Hur viktig anser du som utbildningsnämndens ordförande att modersmålsundervisningen är?
 • Hur många barn i målgruppen för modersmålsundervisning finns det i Trollhättan?
 • Hur många av dessa får undervisning i sitt modersmål?
 • I vilken omfattning (timmar per vecka eller annat mått) får dessa barn undervisning i sitt modersmål?
 • Hur fördelar sig modersmålsundervisningen utifrån skolår och kön?
 • Hur många barn finns i målgruppen i förskolan och hur gamla är de?
 • Hur får förskolebarnen stöd i sin modersmålsundervisning?
 • Hur fördelar sig målgruppen inom förskoleklasserna?
 • Hur många barn får studiehandledning på modersmålet i tillräcklig omfattning, finns det brister i detta område och vad tänker Du göra åt det i så fall.?
 • Hur informeras föräldrarna om sina barns rätt till modersmålsundervisning?
 • Vad anser du, som utbildningsnämndens ordförande, vara full måluppfyllelse?
 • I vilka språk saknas det lärare?

Trollhättan den 2012-02-29

Fahimeh Nordborg
Gruppledare för Vänsterpartiet i Trollhättan