2009-09-14 Borgmästare för fred

2009-09-14 Borgmästare för fred

Motion till Kommunfullmäktige i Trollhättan

Låt inte Trollhättan bli ett nytt Hiroshima

Den 6 augusti 2009 kl 08.15, var det exakt 64 år sedan USA fällde den första atom­bomben över Hiroshima. 140 000 män, kvinnor och barn dödades av en enda bomb.

Tre dagar senare, den 9 augusti 1945 fällde USA världshistoriens andra atombomb. Denna gång över Nagasaki. 80 000 män, kvinnor och barn dödades av en enda bomb.

Vi kan hoppas på att dessa två atombomber var de sista två som användes i världshistorien. Vi kan också hoppas på att Trollhättan inte blir en måltavla för en kärnvapenattack. Vi kan dock göra mer än att hoppas. 3 047 städer i 134 länder världen över, varav 11 svenska städer, har slutit sig samman i organisationen Borgmästare för fred vars syfte är att förhindra att deras städer blir måltavlor i krig.

Fullmäktige måste ta ansvar för Trollhättebornas väl
Som en del av fullmäktiges ansvar för Trollhättanarnas väl och ve bör även vi ansluta Trollhättan till organisationen Borgmäs­tare för fred.

Om klimatförändringarna är det allvarligaste hotet mot mänsklighetens överlevnad är kärnvapnen de mest akuta hoten mot mänsklighetens överlevnad. Dagens kärnvapenarsenal överstiger 20 000 stridsspetsar. I dagens värld kan vi heller inte utesluta risken för kärnvapenterrorism. Även en mindre kärndetonation i Trollhättan skulle få katastrofala följder.

Eftersom 11 städer i Sverige, bland annat Stockholmoch, Malmö, redan har anslutit sig och de som anslöt sig senast gjorde detta i år bör det inte råda några tvivel om att ett medlemskap är förenligt med kommunallagen. Medlemskapet är inte förknippat med några ekonomiska åtaganden eller årsavgifter.

Förslag till beslut i kommunfullmäktige
Att: bemyndiga och uppdra åt kommunfullmäktiges ordförande att underteckna uppropet, och ansluta Trollhättans Stad till, Borgmästare för fred.

Att: uppdra åt kommunfullmäktiges presidium att finna lämpliga former för undertecknandet och besluta om nivån på Stadens fortsatta engagemang i organisationen.

Fahimeh Nordborg
Gruppledare för V i Trollhättan