2010-09-15 Försörjningsstödstagare ska kunna ha eller få behålla en bil som är värd upp till 10 000 kr

2010-09-15 Försörjningsstödstagare ska kunna ha eller få behålla en bil som är värd upp till 10 000 kr

Motion till kommunfullmäktige i Trollhättan

Sammanfattning
Vänsterpartiet vill att de som av någon anledning söker försörjningsstöd ska kunna ha, eller behålla en bil som är värd upp till 10 000 kr.

Bakgrund
Med dagens regler inom socialförvaltningen i Trollhättan får man inte behålla eller ha någon bil om man är beroende av försörjningsstöd. Man kan bli beroende av detta ekonomiska stöd av olika skäll. Det kan vara nyanlända invandrare, eller arbetslösa och sjukskrivna som har blivit utförsäkrade.

Dessa människor oavsett kategori har oftast barn och måste gå på olika kurser eller åka och handla eller åka med sina barn till olika aktiviteter. Genom att ha bil kan de lättare söka jobb, de åka till de affärer de kan handla billigare och även deras barn kan ha det lättare.

Förslag till beslut
Att försörjningsstödstagare med barn i Trollhättan skall kunna få ha eller behålla en bil som är värd upp till 10 000 kr om de så önskar utan att deras ersättning påverkas. Kostnaderna för bilen skall betalas av försörjningsstödstagaren själv.

Genom/
Fahimeh Nordborg
Gruppledare för V i Trollhättan