2010-09-15 Inför körkortsteori som valbar kurs inom SFI

2010-09-15 Inför körkortsteori som valbar kurs inom SFI

Motion till kommunfullmäktige i Trollhättan

Sammanfattning
Vänsterpartiet vill att kursen körkortsteori skall ingå som en valbar kurs i SFI-undervisningen (Svenska för invandrare). De som läser SFI och så önskar skall kunna välja denna kurs. På detta sätt kan dessa människor träna det svenska språket och lära sig de trafikregler vi har i Sverige och få det lättare att skaffa sig ett svenskt körkort.

Bakgrund
De flesta invandrare som kommer till Sverige med körkort från sina hemländer får enligt reglerna köra bil i Sverige med sitt gamla körkort under ett år. Det kan det skapas problem i trafiken då dessa människor inte känner till trafikreglerna i Sverige.

Förslag till beslut
Att kursen körkortsteori införs som en valbar kurs i SFI-undervisningen i Trollhättan

Fahimeh Nordborg
Gruppledare för V i Trollhättan