sida

Fahimeh Nordborg

valkomp DC5EDD
Klicka för pressbild

55 år, gymnasielärare, kommunalråd och gruppledare.

Uppdrag:

 • Kommunfullmäktige, ledamot
 • Kommunfullmäktiges valberedning, ledamot
 • Kommunstyrelsen, ledamot
 • Kommunstyrelsens budgetkommitté, ledamot
 • Kommunstyrelsens utskott för social hållbarhet, ledamot
 • Kommunstyrelsens Jubileumskommitté 2013- 2016
 • Kommunstyrelsen Invandrarrådet, ledamot
 • Utbildningsnämnden, 1:e vice ordförande
 • Utbildningsnämndens Förskole- och grundskoleutskott, ledamot
 • Trollhättans Stadshus AB, ledamot
 • Trollhättans Industrispår AB, ledamot
 • Samarbetskommittén Trollhättan/Vänersborg, ersättare
 • Gode man vid lantmäteriförrättningar tätort, ledamot
 • Regionfullmäktige, ersättare
 • Regionala miljönämnden, ledamot

Berätta lite kort om dig själv

– Jag kommer ursprungligen från Iran, jobbar som matematiklärare på MÅG/Nisse i Trollhättan. Är gruppledare för Vänsterpartiet i Trollhättan.

Vilka samhällsfrågor brinner du för?

– Skola, integration/inkludering, jämställda löner, jobb och bostäder för i synnerhet ungdomar.

Vilka frågor vill du driva i kommunfullmäktige?

– Idag driver jag frågor som berör skola, integration/inkludering, kvinno-, jobb- och ungdomsfrågor. Jag vill också fortsätta och kämpa för inflytande- och demokratifrågor. De anställdas och brukarnas inflytande över våra kommunala verksamheter är mycket viktigt för att kunna driva en kvalitativ och likvärdig skola, och vård och omsorg.

Mer om Fahimeh:

Jag kommer ursprungligen från Iran. Jag och mina två söner flyttade till Sverige år 1992. Jag är utbildad atomfysiker från mitt hemland Iran, och utbildad matte – och datalärare i Sverige.

Sen juni 2000 har jag och min man och mina barn bott i det vackra Trollhättan. Det tog bara några månader för mig och sätta foten i arbetslivet i Trollhättan. Oktober 2000 började jag jobba  som matte- och datalärare på Nils Ericsonsgymnasiet och förnärvarande jobbar jag som mattelärare på MÅG, vilket jag trivs väldigt bra med, för jag älskar ungdomar och vill hjälpa dem att lära sig matematik och data. Algebra är mitt favorit ämne.

Jag valde vänsterpartiet för dess politik för rättvisa och solidaritet. Ett parti som har den bästa inrikes- och utrikespolitiken i Sverige. Jag vill som alla vänsterpartister kämpa för de svaga i samhället. De svaga i min mening är, ofrivilligt arbetslösa, sjukskrivna, kvinnor och män som jobbar inom lågavlönde yrken, ensamstående mammor, invandrare, handikappade och pensionärer med låg pension

Jag blev medlem i V i Trollhättan på årsdagen av Fadimeh Sandahls död vintern 2003 och det ledde till att i mars 2004 valdes jag av mina kamrater till ordförande i den lokala föreningen, ett uppdrag som jag  lämnade över till min kamrat och vår nya ordförande Tobias Sandberg mars 2012.

Efter valet 2006 valdes jag  till gruppledare vilket jag fortsätter med även nu. Valresultatet 2014 ledde till att jag fick ett kommunalrådsuppdrag på 40% och även uppdraget som vice ordförande i utbildningsnämnden.

De frågor som jag driver mest är frågor som har med utbildning, integration, arbete och även frågor som har med äldre människor att göra. Jag har ett arbetssätt som går ut på att jag besöker de verksamheter som jag är med och fattar beslut om och detta gör jag  för att få bättre inblick i verksamheten.

Jag skriver artiklar, insändare, motioner och interpellationer för att få ut mina och mitt partis buskap och jag hoppas på att på detta viset kan jag skapa en bra relation med  trollhätteborna.

Tacksam om Du som läser om mig, kontaktar mig om Du har någon fråga som Du vill att jag ska driva, för drivkraft har jag gott om och jag hoppas att nästa val får jag mandat för det också.

Dela den här sidan:

Kopiera länk