Vårt parti

Vårt parti

Vänsterpartiet är ett socialistiskt och feministiskt parti på ekologisk grund.  Partiets politik och verksamhet bestäms av vårt mål: att förverkliga ett samhälle grundat på demokrati, jämlikhet och solidaritet, ett samhälle befriat från klass-, köns- och etniskt förtryck, ett rättvist och ekologiskt hållbart samhälle där kvinnor och män bygger sin egen framtid i frihet och samverkan.

Läs mer om:

Vår lokala partiförening

Ung Vänster

Medlemstidning – Rött

Distriktbladet – Röda Älvsborg