Vår partiförening

Vår partiförening

Vår lokala styrelse 2015

Det är vi som leder och utvecklar den lokala partiföreningens verksamhet politiskt och organisatoriskt, ansvarar för ekonomi och administration samt kallar till och förbereder våra medlemsmöten. Våra möten är öppna för alla medlemmar.

Styrelsen 2015

Tobias Sandberg – ordförande

Mattias Foldemark – vice ordförande

Fahimeh Nordborg – ledamot

Anna Foldemark Lanhage – ledamot och kassör

Eva Sandberg – ledamot och lokalansvarig

Lina Fryk Granat – ledamot, lokalansvarig och medlemsvård

Tobias Egerzon – ledamot och studieansvarig

Suman Khan – ersättare och lokalansvarig

Doris Jansson – ersättare

Revisorer är Mayson Murad och Lars Axelsson.

Valberedare är Kokab Faris och Kent Hörnlund.

ABF-kontakt är Thomas Blomkvist

Distriktsstyrelsen 2015

Vi tillhör Älvsborgs partidistrikt. Distriktets uppgift är att på grundval av partiprogram och övriga beslut vinna förtroende för partiet och verka för dess politik.

Tobias Sandberg – ledamot

Anna Foldemark Lanhage – ersättare

Valberedning

Fahimeh Nordborg

Representantskapet (Regionen)

Fahimeh Nordborg

Anna Foldemark Lanhage

Thomas Blomkvist

Partistyrelsen

Partistyrelsen är Vänsterpartiets högsta beslutande instans mellan kongresserna.

Rossana Dinamarca

Läsa mer?

Stadgar för Vänsterpartiet

Partiprogram

Älvsborgs partidistrikt