Nyheter

Vänsterpartiet vill ha jämställd föräldraförsäkring

Att det inte bara är en förälder som ska ansvara för barnen i en familj, det är något som de allra flesta i vårt samhälle är beredda att skriva under på.

Lika odramatiskt bör det också vara att säga att ett barn behöver båda sina föräldrar, inte bara den ena. Trots detta ser vi hur dagarna i föräldraförsäkringen är skevt uttagna. Bara tio procent av dagarna innan barnet fyllt två år tas ut av papporna.

Sverige vill vara ett jämställt land och vi hamnar också ofta långt upp i jämställdhetsindex internationellt. EIGE, European Institute for Gender Equality, utför på uppdrag av EU undersökningar och tar fram material för att utreda och främja jämställdheten i Europa. Där kan man se att Sverige toppar listan för jämställda länder i EU.

EIGE menar att det krävs mycket arbete för att kvinnors situation ska bli bättre på arbetsmarknaden, och här är Sverige inget undantag. Kvinnor tar mer ansvar för barn och det obetalda arbetet i hemmet och det är ett av de största hindren för ett jämställt arbetsliv. Kvinnor som är hemma med småbarn utför dessutom nästan dubbelt så mycket obetalt hushållsarbete som män i samma situation. Vi vet att i Sverige tas tre av fyra föräldradagar ut av kvinnor och i bara tretton procent av alla familjer delas det lika.

Innan barn föds lever par ofta relativt jämställt. När barn kommer in i bilden kan vi däremot se att kvinnors situation i arbetslivet påverkas mycket mer än männens, och det till det negativa. 15 år efter ett par skaffat sitt första barn är inkomstklyftan 35 procent och det beror till största delen på att föräldrarna tar olika stort ansvar för sina barn. Detta bidrar bland annat till att kvinnor får en lägre pension. I dagens läge är hälften av alla kvinnor som går i pension berättigade till garantipeson, eftersom deras pension är så låg.

Vänsterpartiet vill ändra lagen så att föräldrarna delar på dagarna i föräldraförsäkringen, alltså införa en individualiserad föräldraförsäkring. Vi menar att detta skulle motverka att kvinnor får lägre inkomster än män och skulle ge en bättre relation till båda sina föräldrar.

Fahimeh Nordborg (V)

Gruppledare, Trollhättan

Theres Hjalmarsson Nielsen (V)

Styrelseledamot, Trollhättan

 

Dela den här sidan:

Kopiera länk