Nyheter

Vi ger inte upp hoppet om ett inkluderande Trollhättan

 Det kan ibland upplevas i debatten att Kronogården är ett område i rent förfall. Vi vet att området är socialt utsatt, många är arbetslösa och utbildningsnivån i området är inte lika hög som de andra områdena. Vi vet också att de flesta som bor och arbetar där är medvetna om att Kronogården är så mycket mer än den bild som media och några politiska partier i Trollhättan vill måla upp av. Det är ett område som Staden ständigt utvecklar och satsar på.

Från Stadens sida arbetar vi med att öka valdeltagandet, att stärka kvinnor genom bl a Kvinnohuset, att stödja föreningslivet bl a Sporty Friday. Vi arbetar för blandad bebyggelse, bygger billiga bostäder, renoverar och rustar upp. Vi satsar på trygghet i det offentliga rummet, på nya lekplatser och bättre belysning. Vi har fältassistenter, fritidsgård och nu stationen som söker upp arbetslösa ungdomar. Vi satsar på studiehandledning på skolorna i området vilket visar strålande resultat i bl a SALSA.

Vi har haft en stor tillströmning av människor på flykt de senaste åren. Ingen trodde att det skulle bli lätt att hantera. Många är lågutbildade och ska på kort tid lyckas med det vi inrikes födda haft minst nio års grundskola på oss att fixa. De skall ha bostäder och offentlig service.

Vissa partier vill ge upp och stänga skolan på Kronan. Vi i Vänsterpartiet är inte de som ger upp så lätt. Vi vill ha en skola för alla. Vi vill att skolan skall vara nära där vi bor. Vi vill att alla skolor skall drivas offentligt. Skolan är samhällets främsta verktyg att skapa ett samhälle där alla är lika.

Vissa partier tror att hårdare straff, mer poliser, t o m militär är lösningen på den situation samhällets ökande klyftor skapar. Gärna en stark rättsstat, en fungerande polis och militär men det är inte i det skedet vi kommer åt problemen. Det ansvaret vilar på oss. Vi måste utbilda våra invånare, se till att de har trygga bostäder och få dem i arbete. Skapa ett värdigt liv. Därför är detta satsningar vi inte bara gör på Kronogården, vi satsar på hela Trollhättan.

Vi vill skapa ett jämlikt samhälle med inkludering och innanförskap som verktyg, men det krävs långsiktigt arbete och politiskt och visionärt krafttag. Det gäller att inte ge upp och vi är ett parti som inte ger upp så lätt.

Fahimeh Nordborg(V)
Kommunalråd och gruppledare

Dela den här sidan:

Kopiera länk