Nyheter

En glad nyhet för Upphärad

Fahimeh Nordborg Vänsterpartists skolpolitiker och förste vice ordförande i utbildningsnämnden i Trollhättan Informerar oss om Upphärads skolans framtid.

För oss i Vänsterpartiet i Trollhättan är satsningen på landsbygden en prioriterad fråga och att våra barn och elever ska kunna få gå i en bra och likvärdig skola var än de bor. Därför bestämdes i nämnden den 16/6 att det ska ordnas temporära undervisningslokaler för eleverna i Upphärad till hösten. Utbildningsförvaltningen får i uppdrag att snarast inleda en förstudie för en nybyggnation av en grundskola i Upphärad.

Dela den här sidan:

Kopiera länk