Nyheter

Uttalande skolutredningen en likvärdig skola

Vänsterpartiet Trollhättan har valt att ställa sig bakom i stort sett samtliga förslag utbildningsförvaltningen tagit fram i sin utredning för en likvärdig skola. Presskonferens med majoritetspartierna hölls måndagen 26 oktober inför beslutet i utbildningsnämnden 27 oktober.

Läs pressmeddelandet i sin helhet här.

Den kommunala gruppen har under lång tid diskuterat förslagen internt samt på medlemsmöte. Våra representanter i nämnden har även deltagit i digitala och fysiska dialogmöten med berörda föräldrar, elever samt personal. Besluten togs enhälligt inom gruppen. Vi bifaller samtliga förslag med undantag:

  • att Velanda skola F-6 stängs
  • att utreda flytt Hälltorpskolan
  • att utreda möjligheten att införa förskolebuss

Trollhättan har under många år gjort stora satsningar för att kompensera elevers förutsättningar och bakgrund, men sett till meritvärde och behörighet till nationella gymnasieprogram har vi inte en likvärdig skola för samtliga elever i Trollhättans Stad.

– Vårt främsta ansvar är att nå målet om en likvärdig skola där alla elever, oavsett bakgrund, ges lika förutsättningar. Då behövs både strukturella förändringar för att balansera elevsammansättningen, men också organisatoriska insatser för att skapa så goda förutsättningar som möjligt, säger Utbildningsnämndens 1:e Vice ordförande, Fahimeh Nordborg (V).

Vi har inför budget 2021 sett till att utbildningsnämnden har ett tillskott på 14 miljoner för att påbörja arbetet med en likvärdig skola. Nu ligger det på oss att se till att samtliga delar fungerar för de barn som berörs. Allt från trygga bussresor till möjligheten att kunna utöva fritidsaktiviteter med sina nya kamrater.

Att viktiga frågor för oss i Vänsterpartiet så som möjligheten att erbjuda fler barn mer tid i förskolan, om deras språkliga utveckling kan gynnas, sätts i verket. Det gäller även förslaget att utreda möjligheten för vissa elever att få mer tid på fritidshem.

För frågor:

Fahimeh Nordborg (V), 1:e vice ordförande Utbildningsnämnden

[email protected]

073-348 82 80

Mattias Foldemark (V), gruppledare

[email protected]

070-943 00 80

Dela den här sidan:

Kopiera länk