• Hem
  • Motioner, inter...
sida

Motioner, interpellationer och frågor

Motioner är förslag från kommunfullmäktigeledamöter. De bereds av den förvaltning som berörs innan de återvänder till kommunfullmäktige. Det kan därför ta viss tid innan motionen kommer tillbaka för beslut om det krävs omfattande utredning av förslaget. Beslut bör de fatta senast ett år efter att motionen har väckts. En motion leder alltid till att fullmäktige genom ett beslut tar ställning till ärendet.

Interpellationer får ställas av ledamöterna i kommunfullmäktige och riktas till ordföranden i en nämnd eller en fullmäktigeberedning samt till de förtroendevalda i övrigt som fullmäktige bestämmer.

Frågor får ställas av ledamöterna i kommunfullmäktige och riktas till ordföranden i en nämnd eller en fullmäktigeberedning samt till de förtroendevalda i övrigt som fullmäktige bestämmer.

Vänsterpartiets motioner, interpellationer och frågor år för år

Du kan läsa om våra motioner i vårt nyhetsflöde – motioner. I vår årskrönika kan du läsa om fler frågor och kampanjer vi drivit under året.

2013

2012

  • 2012-10-23 Ett stadsrum öppet för alla Kommunfullmäktige beslutar att bifalla del av Fahimeh Nordborgs (V) motion om ”Ett stadsrum öppet för alla”. Det innebär att man kommer att utreda möjligheterna att ta fram en egen guide i Trollhättan, liknande ”26 sätt att nå ut Göteborg” som finns i Göteborg.
  • 2012-10-23 Fahimeh Nordborg (V) har ställt en fråga till personalutskottets ord- förande ang. förfarandet vid rekrytering och användning av internrekrytering.
  • 2012-09-17 Stöd för elever med utlandsbakgrund Motion av Fahimeh Nordborg (V) om stöd för elever med utlandsbakgrund. I motionen föreslår Nordborg att en kartläggning görs av hur dessa pengar används, att en kartläggning av dagsbehovet görs samt att det tillförs tillräckliga medel till nämnden för att säkra att dessa elever får den hjälp de behöver. Kommunfullmäktige ansåg motionen behandlad.
  • 2012-09-17 Fahimeh Nordborg (V) har ställt en interpellation till kommunstyrelsens ordförande med frågan ”vart har mina motioner tagit vägen?”.
  • 2012-03-21 Inför ungdomsfullmäktige (pdf) Motion av Fahimeh Nordborg (V) om att kommunstyrelsen i Trollhättan utreder förutsättningar för ett införande av ungdomsfullmäktige. Kommunfullmäktige beslutade 2012-11-05 att bifalla motionens första förslag på så sätt att förutsättningar utreds för ett införande av ungdomsfullmäktige och/eller andra forum för ungdomsinflytande.
  • 2012-03-05 Fahimeh Nordborg (V) har ställt en interpellation till Utbildningsnämn- dens ordförande ang modersmålsundervisning och studiehandledning i Trollhättans skolor.
  • 2012-02-06 Inför en dag med vegetarisk mat i skolan Motion av Fahimeh Nordborg (V) med förslag om att införa vegetarisk mat en dag i veckan för Trollhättans stads skolor samt att all matpersonal skall genomgå en utbildning i hur man tillagar vegetarisk/ klimatsmart mat. Kommunfullmäktige beslutade att motionen ansågs behandlad vad gäller första ansatsen, samt att andra ansatsen avslogs.

2010

Dela den här sidan:

Kopiera länk