• Hem
  • Vår politik
sida

Vår politik

[Persiska] [Somaliska] [Engelska] [Arabiska]

Ett Trollhättan för alla

Sverige dras isär. Klyftorna har ökat i ett par decennier; toppen drar ifrån och allt fler lämnas efter. I ett svenskt storföretag tjänar en VD lika mycket som 67 undersköterskor. Ekonomisk ojämlikhet är dåligt för ett lands utveckling. Och tvärt om. Jämlika samhällen presterar bättre. Vänsterpartiet vill att Sverige återigen ska bli världens mest jämlika samhälle. Och vi har en plan för hur vi ska lyckas med det. Vi vill ha ett Sverige för alla – inte bara för de rikaste.

Våra barn och ungdomar

Från den dagen du föds är du i nära kontakt med kommunens verksamheter. En av våra viktigaste uppgifter är utbildning. Det är vårt främsta verktyg att skapa ett jämlikt samhälle. Därför tror vi på en likvärdig offentlig skola för alla var du än bor. Skolan skall vara avgiftsfri, erbjuda läxhjälp och ha gott om utbildad personal. En bra skola är extra viktig för våra nyanlända som skall lära sig ett nytt språk och ibland behöver läsa in grundskolan på kort tid. Alla barn och ungdomar skall erbjudas en meningsfull kultur- och fritidsverksamhet. Utbudet av kostnadsfria aktiviter skall vara stort. Vi skall garantera fri och obunden kultur, som garanterar åsikt- och yttrandefrihet på demokratisk grund.

Detta val vill vi lägga extra fokus på förskolan. Det är här barnen får en god grund till fortsatt utbildning och utveckling. Vi arbetar därför för att:

  • Minska barngrupper i förskolan
  • Förskolepersonalen skall kunna ägna mer tid åt sitt pedagogiska uppdrag
  • Alla barn skall ha rätt till minst 25 timmars vistelsetid

Våra äldre

Det är först efter pension som många återigen kommer i större kontakt med kommunens verksamheter. Många blir stora konsumenter av kommunens utbud av kultur- och fritidsaktiviteter. De nyttjar parker, torg och grönområden. De njuter av livet. Med tiden kommer du i kontakt med äldreomsorgen. Här skall du få den värme och omsorg du behöver för att leva ett värdigt liv. Äldreomsorgen skall ha låga avgifter, mat av hög kvalité och skapa goda livsvillkor.

Vi tror på en välfungerande, likvärdig och offentlig äldreomsorg. Vi arbetar därför för att:

  • Öka grundbemanningen
  • Införa en social hemtjänst för att motverka isolering och ensamhet
  • Kompetensförsörjningsplan för all personal, bland annat inom demens och HBTQ 

Vår personal

Många av kommunens anställda går i pension och vi kommer behöva hitta ny personal. Kommunen måste därför vara en attraktiv arbetsgivare. Trollhättan har alla möjligheter att skapa en stad för unga människor att flytta till, där innovationer och nytänkande omsätts i nya produkter och tjänster, en stad där alla får plats.

Vi vill att alla skall har rätt till arbete, bostad och ett bra liv. Vi arbetar därför för att:

  • Införa försök med sextimmarsarbetsdag med bibehållen lön i lämpliga verksamheter
  • Sträva efter att minska delade turer och på sikt avskaffa dessa helt
  • Satsningar på kompetensutveckling, arbetsmiljö och löner

Vår stad

Kommunen skall också finnas för invånarna under hela livet. För dig med normbrytande funktionalitet, om du blir arbetslös eller när du behöver hjälp som förälder. En välfungerande välfärd gynnar invånarna och småföretagen. Den skall vara skattefinansierad och solidarisk. Enligt oss är det kvaliteten på den offentliga administrationen som leder till välstånd och ett framgångsrikt samhälle.

Tillsammans kan vi bygga ett starkt jämlikt Trollhättan.

Om oss

Vänsterpartiet är ett socialistiskt och feministiskt parti på ekologisk grund. Du kan rösta på oss i kommunen, regionen och riksdagen.

Dela den här sidan:

Kopiera länk