sida

Kommunlista 2018

1. Mattias Foldemark, 41 år, Småföretagare


2. Lina Fryk Granat, 37 år, Elevassistent


3. Tobias Sandberg, 29 år, Tjänsteman


4. Fahimeh Nordborg, 60 år, Gymnasielärare


5. Tobias Hval, 39 år, Stödassistent


6. Tobias Egerzon, 42 år, Arbetsförmedlare


7. Eva Sandberg, 70 år, Pensionär


8. Salima Daidan, 63 år, Administratör


9. Anna Foldemark, 38 år, Student


10. Kent Hörnlund, 59 år, Förrådsarbetare


11. Viveca Lundahl, 63 år, Folkhälsoutvecklare

12. Bengt Johansen, 64 år, Elevassistent

13. Maiwor Grundh, 70 år, Pensionär

14. Mikael Foldemark, 34 år, Sjuksköterska

15. Kokab Faris, 63 år, Lärare

16. Karl-Gustav Elf, 67 år, Pensionär

17. Hanna Nyberg, 19 år, Student


18. Christer Bohm, 62 år, Förskollärare

19. Elin Granat, 35 år, Inköpare

20. Elena Miyawaki, 30 år, Socionom

21. Omar Mahmoud, 42 år, Arkitekt och gymnasielärare

22. Linda Hjalmarsson Berggren, 31 år, Köksbiträde

23. Mattias Lundström, 34 år, GIS-ingenjör

Dela den här sidan:

Kopiera länk