Kommunpolitiken

Vänsterpartiet satsar på järnväg i vårbudgeten

Vi vill sänka biljettpriserna på tågresor och föreslår därför att avkastningskravet på SJ avskaffas, säger Ulla Andersson, vänsterpartiets ekonomisk-politiska talesperson.

 

Vänsterpartiet vill ändra budgetlagen och införa en investeringsbudget, så att staten kan lånefinansiera långsiktiga investeringar i vägar och järnvägar. Det är viktigt för att nå de svenska klimatmålen.

För att få fart på byggandet av hyreslägenheter vill vänsterpartiet inrätta en bostadsfond som ger stöd till nya energisnåla bostäder.

– Vi föreslår att staten antar ett nationellt mål att bygga 20 000 hyresrätter varje år. För att minska klimatpåverkan ska alla nya flerbostadshus som byggs efter 2010 vara så kallade lågenergihus eller passivhus, säger Ulla Andersson.

Vänsterpartiet kritiserar regeringens anti-feministiska politik. Skattesänkningar, frysta statsbidrag till kommunerna och avsaknaden av en handlingsplan, minskar möjligheterna att höja lönerna i kvinnodominerade yrken.

– Vi vill anställa fler i välfärden och satsar 10 miljarder kronor på ett särskilt statsbidrag som belönar kommuner som utjämnar löneskillnader. Lönerna måste höjas i kvinnodominerade yrken om vi ska kunna rekrytera och behålla personal i viktiga välfärdsjobb, säger Ulla Andersson.

Vänsterpartiet satsar på nya jobb i framtidsbranscher som bioenergi och miljöteknik. En miljöteknikfond ska bidra till att få igång och behålla produktion av miljöteknik i Sverige. Partiet föreslår också att Sveaskog ska köpa skog och bli en tydligare aktör för en långsiktigt hållbar skogsutveckling.

Här kan du ladda ner vänsterpartiets vårbudget som pdf-fil:
[ http://www.vansterpartiet.se/index.php?option=com_content&task=view&id=1621&Itemid=1 ]http://www.vansterpartiet.se/index.php?option=com_content&task=view&id=1621&…

Kontakt:
Ulla Andersson, ekonomisk-politisk talesperson, 0702-37 99 91
Matti Kataja, pressekreterare, 0709-28 30 10
Vänsterpartiets presstjänst, 0706-20 00 64 
 

 

 

Dela den här sidan:

Kopiera länk