Kommunpolitiken

Gör den 8:e mars till en kommunal flaggdag i Trollhättans kommun

Den första nationella kvinnodagen firades i USA den 28 februari 1909. 1911 firades den internationella kvinnodagen för första gången. Den 19 mars samlades mer än en miljon kvinnor och män i Österrike, Danmark, Tyskland och Schweiz för att kräva rösträtt och lika rättigheter på arbetsmarknaden.

 Som en del av fredsrörelsen, som började spira i slutet av första världskriget, firade de ryska kvinnorna sin första kvinnodag den sista söndagen i februari 1913. Överallt i Europa hölls kvinnomöten på eller runt den 8 mars följande år, antingen för att protestera mot kriget eller för att uttrycka solidaritet med sina medsystrar.

Den 23 februari 1917 tvingades den ryske tsaren abdikera och den provisoriska regeringen gav kvinnorna rösträtt. Denna historiska händelse inträffade den 27 februari enligt den julianska kalendern som då användes i Ryssland, och den 8 mars enligt den gregorianska. Sedan dess har den internationella kvinnodagen firats den 8 mars världen över. 

Den internationella kvinnodagen är en årlig påminnelse om att kvinnor världen över fortsätter att diskrimineras. Förtrycket tar sig olika uttryck i olika delar av världen, men ingenstans har kvinnorna uppnått den jämställdhet som borde vara en självklarhet. 

Trollhättans kommun har tagit de första stegen mot målet för att vara en ledande kommun i jämsteldhetsfrågor genom att bl.a ha tagit fram en handlingsplan för kvinnofrid vilket är bra men inte tillräckligt.

Vi vägrar acceptera att en majoritet av mänskligheten diskrimineras. Kvinnorna världen över är värda ett bättre öde! Vi förutsätter att vi delar denna ståndpunkt med övriga partier i fullmäktige. För att manifestera samstämmighet föreslår vi att vi låter flaggorna gå i topp på den internationella kvinnodagen den 8:e mars!

Med hänvisning till ovanstående föreslår vänsterpartiet i Trollhättan   Kommunfullmäktige besluta:

Att göra kvinnodagen den 8:de mars till kommunal flaggdag i Trollhättans kommun.

 

För vänsterpartiet i Trollhättan

 

Gm/ Fahimeh Nordborg

Gruppleare

 

Dela den här sidan:

Kopiera länk