Kommunpolitiken

DOD JUL OCH GOTT NYTT ÅR

Vi har haft ett händelderikt år 2008. En av de viktigaste händelserna har varit finanskrisen i vårt land och vår stad Trollhättan.En kris som startades och orsakades av giriga bankdirektörer i USA, och tack vore globaliseringens effekt har även våra hushåll drabbats av de. Vi är oroliga för den utvecklingen som sker på SAAB.

Vi vänsterpartister tycker att staten borde tagit större ansvar för fordonsindustrin.

 Vår riksdagsledamot i näringsutskottet skriver följande:  

"Jag ifrågasätter starkt regeringens linje att utesluta statligt ägande inom fordonsindustrin. För att slå vakt om arbetstillfällen och säkerställa en konkurrenskraftig och miljöanpassad fordonsindustri i Sverige måste staten ha en handlingsberedskap att gå in som ägare inom delar av fordonsindustrin, säger Kent Persson (v), riksdagsledamot i näringsutskottet.

– Det krävs radikala och framåtsyftande satsningar inom transportsektorn för ekologisk hållbarhet. Vi behöver mer effektiva och bränslesnåla motorer med låga utsläpp av koldioxid och partiklar, biogas som alternativt drivmedel, hybridtekniker, laddhybrider och rena elbilar. Det här är också något vi kan ha ett gemensamt nordiskt agerande kring, säger Kent Persson.

I Vänsterpartiets motion på regeringens proposition med anledning av fordonskrisen föreslås bland annat att regeringen kontinuerligt ska återrapportera om hur lån, garantier och forskningspengar används i fordonsklustret. Vänsterpartiet vill också bilda en riskkapitalfond för utveckling av mer miljövänliga fordon och införa en skrotningspremie för bilar, lastbilar och bussar som kommer fordonsägarna till godo.

– Ett bra sätt att förhindra varsel och uppsägningar är att staten går in med ekonomiskt stöd till fortbildning av anställda i branscher med tillfälligt sviktande orderingång. Anställda som under en period inte behövs i produktionen bör erbjudas relevanta studier för att sen återgå till sitt jobb. Företaget finansierar utbildningen och staten står för ersättning till de studerande i enlighet med ersättningen från a-kassan, säger Kent Persson (v). "

Dela den här sidan:

Kopiera länk