Kommunpolitiken

Vänsterpartiets förslag till besparingar

Igår hade vi ks, frågan om besparingar bordlades. Men vi står fast vid vårt förslag om besparingar, nämligen inte spara på de områden som drabbar våra barn och äldre. Därför vill vi att man sparar på ledningsorganisationerna och lokalytor.

  

Ärende nr 13. Budgetanpassning 2009 och 2010

Yrkande:

 

Förslag till beslut

 

  1. Vi ställer oss bakom alla punkter i reviderad budget 2009 och nya ekonomiska ramar 2010 i majotitens förslag utom punkterna "ökad undervisningstid och översyn av ledningsorganisationen. Vi yrkar följande:

 

Vi förstår att det är hårda tider och vi kommer inte undan med besparingsbeting. Men vi tycker att besparingarna ska gå till på ett smärtfritt sätt för våra kärnverksamheter, nämligen skola, vård och barnomsorg, därför tycker vi inte att det ska sparas på lärartjänster eller de tjänster som ligger närmast eleverna.

 

Att öka undervisningstiden för lärare kommer att innebära friställda lärartjänster som i sin tur kan leda till större grupper och mer jobb för lärare. I den punkten vill vi betona att denna åtgärd ska inte leda till sämre kvalitet Vissa lärargrupper som t.ex språklärarna är redan överbelastade och kämpar med sina stora grupper.  Därför vill vi minska dessa ramar (-5000 tkr) 2009 och (-7000 tkr) 2010 så mycket som möjligt och öka på besparingar på punkten "översyn av ledningsorganisationer" till minst 10 000 tkr.

 

 Vi vill att man ska se över förvaltningens leningsorganisation från topp till tå. Vi föreslår en platt organisation med färre rektorer och mera resurser och befogenheter till arbetslagen. Med en platt organisation menar vi kortare och effektivare beslutsvägar. Se bifogat material

 

Vi vill även ha en platt organisation inom omsorgsförvaltningen och minska på antalet chefer.

 

Motivering

 

Med en platt organisation inom skolan kan vi se till att resurserna kommer så nära våra elever som möjligt. Vi ger mer befogenheter och ansvar till våra pedagoger och ger dem möjlighet till att höja kvaliteten på våra skolor. Med en platt organisation kan man definiera och följa upp varje aktörs arbetsuppgifter och verkställandet av dessa, på ett enklare sätt än i dagsläget.

 

Eftersom rektorernas löner ingår i nämndens kostnader, då kan vi på detta sätt spara på nämndens kostnader. En platt organisation enl vår modell ger minst  5000 tkr bara på våra 2 gymnasieskolor + en effektiv organisation på köpet. Med vårt förslag till organisation kan man spara minst 15 000 tkr årligen.

 

 

  1. Vi föreslår även en skattehöjning på 50 öre inför 2010. Det ger 50 000 tkr. Vi vill att dessa pengar öronmärks för våra kärnverksamheter.

 

 

  

Fahimeh Nordborg

 

Ledamot i kommunstyrelsen i Trollhättan

 

 

 

Dela den här sidan:

Kopiera länk