Kommunpolitiken

Nu på lördag, den 19 september ett år innan valet går vi ut och frågar trollhätteborna

Vi tar gärna emot synpunkter och förslag till hur vi ska jobba i Trollhättan. För oss är det viktigt att vi kan representara och även bedriva de frågor som är viktiga för trollhätteborna.

Anslut er till oss och hjälp oss med att forma en politik som gagnar er.

 

detta formulär kommer att delas ut. Det kan fyllas i och skickas via mail till oss.

 

 

To replace this placeholder, please upload the original image (C:DOCUME~1fngLOKALA~1Tempmsohtml11clip_image001.png) on server and insert it in the document.

 

Vad tycker du? Hur skulle politiken och Trollhättan förändras om du fick vara med och bestämma? Vad skulle förbättra vardagen för dig och dina närmaste?

 

Vi vet vad vi vill. Det är ny tid för en ny politik. Välfärden ska omfatta alla. Alla ska ha rätt till arbete, utbildning och bostad på lika villkor. Vi vill minska klyftorna mellan människor och skapa ett rättvisare samhälle.

 

Vad vi tycker är inte det enda viktiga. Vi vill också höra med dig som bor och verkar i staden om vad du har för synpunkter och förslag till förändringar.

 

Vilka frågor vill du att vi politiker ska driva? Den 19 september 2010 är det val. Vi vill ha din hjälp i arbetet att göra Trollhättan rättvisare. Skicka in dina synpunkter, förslag eller frågor till:

Vänsterpartiet i Trollhättan
 Box 262, 461 26 Trollhättan
http://www2.vansterpartiet.se/trollhattan/

To replace this placeholder, please upload the original image (C:DOCUME~1fngLOKALA~1Tempmsohtml11clip_image001.png) on server and insert it in the document.

Enkät

 

Var bor du?_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Jag är:          __ kvinna     __ man

Ålder             _ _ _ _

 

Vad tycker du är bra i ditt bostadsområde? Om du jämför med andra områden?

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

 

Vad tycker du är dåligt i ditt bostadsområde? Om du jämför med andra områden?

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

 

Vilka frågor tycker du att vi politiker ska driva?

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

 

 

http://www2.vansterpartiet.se/trollhattan/

Dela den här sidan:

Kopiera länk