Kommunpolitiken

Dåligt utnyttjad mark vid Resecentrum

Vad används då denna mark till i dag? Området på andra sidan spåret vid järnvägsstationen, kvarteret Inspektorn, har kommunen börjat exploatera som ett småindustriområde i och med att Volvo Brandt fått tillstånd att utöka sin verksamhet där. Hela Hjulkvarn, från järnvägen upp till södra Stallbacka, används antingen till camping några få veckor per år, ett Folkets Park som har sett sina bästa dagar, lagerlokaler eller skrotupplag, de senare dessutom i ett attraktivt sjöläge. I kvarteret Mars planerar Skanska för ett höghus med kringliggande p-hus men utan inslag av handel eller annan verksamhet. Detta är exempel på en mycket ineffektiv användning av markresurser.

 I kvarteret Inspektoren hade man kunnat bygga en del av de studentlägenheter som i dag finns i kvarteret Elefanten och vid MÅG. Det kanske fortfarande är möjligt? Campingen och även Folkets Park skulle kunna ligga på Knorren. Området norr om järnvägen är trist och förfallet? Varför inte bygga attraktiva bostäder med strandpromenad och uteserveringar? Människor skulle få möjlighet att kombinera ett centralt, lugnt och sjönära boende med storstaden Göteborgs hela utbud inom behagligt räckhåll.

I kvarteret Mars skulle man kunna bygga ett diagonalt, inglasat eller övertäckt gångstråk "under" den innergård som blir där, med ingång vid rondellen vid Resecentrum och utgång vid Kungsgatan vid Roupés Corner. Gångstråket kan kantas av olika småbutiker, stadskärnan skulle bli sammanhållen och centrumhandel gynnas. Resande till Trollhättan skulle inte mötas av ett höghus utan av en inbjudande "port" in till staden. Resande från Trollhättan skulle kunna göra nödvändiga inköp inför resan. En mötesplats med människor med olika bakgrund skulle skapas, vilket skulle öka integrationen.

Vänsterpartiet har länge ansett att man måste ta ett helhetsgrepp på området runt resecentrum och inte bara stirra sig blind på hur själva Resecentrum ska utformas. Kommunfullmäktige har antagit en vision att stan 2030 skall härbärgera 70 000 invånare. För att detta skall bli verklighet måste Trollhättan bli en attraktiv stad. En attraktiv stad kännetecknas av effektiva lösningar, ej för stora sociala klyftor, spännande och vackra stadsmiljöer, snabba transporter och mycket mer. En röst på Vänsterpartiet i det lokala valet 2010 är en röst för allt detta.

Martin Nordborg, Vänsterpartist och ledamot i byggnads- och trafiknämnden i Trollhättan

Dela den här sidan:

Kopiera länk