Nyheter

Sluta tänk på dig själv.

Se Sverige som en familj, inte som ett företag. Se våra medborgare som föräldrar och barn, inte som arbetsgivare och anställda. Se det lika värdet i alla och motverka den ekonomiska segregationen som jag tycker utbreder sig under nuvarande regering.

Test:
Livets lotteri.

Du kommer att slumpaktigt bli en av dessa personer efter att nedanstående beslut tagits, för resten av ditt liv.
Båda personer är likvärdiga avseende utbildning och arbetsförmåga.
Båda arbetar exakt 8 timmar per dag.
En sliter ut sig med ett fysiskt krävande arbete i dålig arbetsmiljö.
Den andre sitter på ett trevligt kontor och skriver under olika beslut.

Besluta sedan vem som ska tjäna mest.
Besluta sedan hur skatter och bidrag ska tas ut och fördelas mellan dessa personer.

Rösta rätt den 19:de

Paul Steffen
V.ordf. Vänsterpartiet i Trollhättan

Dela den här sidan:

Kopiera länk