Nyheter

Andemeningen är viktig men…

Kommunstyrelsens besked angående motionen

Kommunstyrelsens besked angående motionen

”En dag med ekologisk och- eller närproducerad mat en gång i veckan i våra kommunala verksamheter” Andemeningen är viktig men…

Alla ledamöter kunde hålla med om att andelen ekologiskt och eller nerproducerad mat bör öka och det är viktigt att värna om vår miljö. Men när det kommer till att ge tydliga direktiv från de ledande politikerna var intresset inte lika stort. Man skyller gärna på det besvärliga med de gällande upphandlingsregler och att det ofta ger krångligare hantering av maten. Men när ska en tydlig förändring då någonsin ske om inte nu när miljöfrågorna är de mest aktuella någonsin?

Kommunen har ett ambitiösa mål på 20%  gällande andelen ekologiska varor i våra verksamheter. Men verkligheten visar något helt annat och till och med en nedåtgående trend de senaste tre åren.

  • 2007    7,8%
  • 2008    11,7%
  • 2009    9%
  • 2010    7,5%

Detta visar med största möjliga tydlighet att en attitydförändring hos både förvaltningen och våra ledande politiker måste till för att större steg i rätt riktning tas!

Därför avslog kommunstyrelsen motionen med undantag från Fahimeh (V) som reserverade sig.

(V)i anser att en attitydförändring är ett måste för att förändringar av större betydelse ska ske, för det är bara en fråga om vilja och inget annat.

Dela den här sidan:

Kopiera länk